CERESIT CS 16 - Neutrálny silikón
CERESIT CS 16 - Neutrálny silikón

Značka: Ceresit

12,38 €s DPH

10,32 €bez DPH

CERESIT CS 16 - Neutrálny silikón
Zatvoriť

CERESIT CS 16 - Neutrálny silikón

Značka: Ceresit

Kód produktu: VAR-K005070

CERESIT CS 16 - Neutrálny silikón

Jednozložkový neutrálny silikón, ktorý je mimoriadne odolná voči poveternostným vplyvom, odolný voči UV, ozónu, plesniam, vlhkosti s nekorozívnym účinkom na kovy. Vhodný je na utesňovanie spojov, tmelenie kritických materiálov a pod.

Zobraziť viac
farba (3)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

12,38 €s DPH

10,32 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v stredu

+
-

Popis produktu

Jednozložkový neutrálny silikón, ktorý je mimoriadne odolná voči poveternostným vplyvom, odolný voči UV, ozónu, plesniam, vlhkosti s nekorozívnym účinkom na kovy.
Vhodný je na utesňovanie spojov, tmelenie kritických materiálov, tmelenie izolačných dvojskiel, utesňovanie spojovacích a dilatačných spojov medzi sklom a nosnou konštrukciou, ale aj ako utesňovací materiál v automobilovom a lodnom priemysle.
Má výbornú priľnavosť k rôznym materiálom - sklo, dlaždice, keramika, smalt, kovy, impregnované, glazované alebo natreté drevo, plasty a alkalické materiály.

Príprava podkladu

Všetky povrchy musia byť čisté, suché, bez prachu a mastnoty.
Zvyšky starých tmelov alebo iných materiálov na podklade musia byť úplne odstránené.
Neporézne povrchy je možné odmastiť pomocou rozpúšťadla a následne je treba povrch utrieť čistou látkou.

Aplikácia

Pomocou aplikačnej pištole vtlačte výplňový materiál tesne do škáry.
Osobitnú pozornosť je treba venovať adhézií v rohoch.
Uhlaďte povrch silikónu vlhkým drievkom alebo škárovacou stierkou.
Po približne 15 minútach prestane byť povrch silikónu lepkavý.

Neodporúčame silikón pretierať, pretože farba na povrchu silikónu nebude držať kvôli jeho elasticite.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP)
Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 3
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP)

Výstražné upozornenia

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Doplňujúce informácie

Obsahuje: N,N-Dimethyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
Prevencia:

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Zneškodňovanie:

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Počas vytvrdzovania sa uvoľňuje metanol.
Táto zmes obsahuje zložky považované buď za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT), alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Ceresit

Všetky varianty produktu (3) CERESIT CS 16 - Neutrálny silikón

12,38 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
transparentny 300 ml
0,3 L K005070 transparentny 300 ml
K005070
1-2 dni 12,38 € 1-2 dni 12,38 €
+
-
biela 300 ml
0,3 L K005410 biela 300 ml
K005410
1-2 dni 12,38 € 1-2 dni 12,38 €
+
-
šedá 300 ml
0,3 L K005411 šedá 300 ml
K005411
na objednávku 12,38 € na objednávku 12,38 €
+
-