CERESIT CL 51 EXPRESS 1 K - Jednozložková hydroizolačná hmota
CERESIT CL 51 EXPRESS 1 K - Jednozložková hydroizolačná hmota

Značka: Ceresit

19,94 €s DPH

16,62 €bez DPH

CERESIT CL 51 EXPRESS 1 K - Jednozložková hydroizolačná hmota
Zatvoriť

CERESIT CL 51 EXPRESS 1 K - Jednozložková hydroizolačná hmota

Sample icon Vzorkovník

Značka: Ceresit

Kód produktu: VAR-K005883

CERESIT CL 51 EXPRESS 1 K - Jednozložková hydroizolačná hmota

Elastická hydroizolačná hmota určená na povrchové bezšvové hydroizolovanie podkladov pred lepením obkladov a dlažieb v interiéri - kúpeľne, toalety, práčovne alebo kuchyne. Výdatnosť: cca 1,1 kg/m2.

Zobraziť viac
balenie (3)

19,94 €s DPH

16,62 €bez DPH

na objednávku

Na predajni v Žiline v pondelok, 24.06.2024
U vás v utorok, 25.06.2024

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Elastická hydroizolačná hmota určená na povrchové bezšvové hydroizolovanie podkladov pred lepením obkladov a dlažieb v interiéri - kúpeľne, toalety, práčovne alebo kuchyne.
Na hydroizolovanie podláh v sprchových kútoch a sprchách so zapusteným odtokovým žľabom odporúčame použiť hydroizoláciu Ceresit CL 50.
Podkladom pre hydroizoláciu môže byť betón, cementové potery, sadrokartón, podklady zo sadry, anhydrit, sadrovláknité dosky alebo vápenno-cementové omietky.

Výdatnosť: 

- cca 1,1 kg/m2

Príprava podkladu

Hydroizoláciu aplikujte na suchý, pevný, čistý a tvarovo stabilný podklad, ktorý neobsahuje oddeľujúce častice a látky znižujúce priľnavosť.
Existujúce znečistenia, maľby a vrstvy s nízkou priľnavosťou odstráňte.
Povrch podkladu musí byť rovný bez hlbokých trhlín a prasklín.
Hladké povrchy omietok a vyrovnávacích stierok prebrúste.
Pieskujúce podklady a zaprášené podklady zbavte prachu a natrite základným náterom Ceresit CT 17, rovnako aj ostatné typy nasiakavých podkladov.
Po natretí nechajte náter schnúť minimálne 2 hodiny.

Aplikácia

Pred použitím hydroizoláciu dôkladne premiešajte nízkootáčkovým elektrickým miešadlom.
Produkt je pripravený na použitie a neriedi sa.
Neriedenú hydroizoláciu nanášajte pomocou hladidla, valca alebo štetcom.
Na získanie vodotesnej ochrany podkladu je nutné naniesť najmenej 2 vrstvy o celkovej hrúbke minimálne 1 mm

Prvú vrstvu nanášajte vždy hladidlom alebo štetcom.
Druhú vrstvu nanášajte hladidlom, valcom alebo štetcom po uplynutí cca 1,5 hodiny.
Vrstvy nanášajte krížom na seba.
Izolačnú vrstvu je nutné v dilatačných a prechodových škárach zosilniť vložením izolačného pásu CL 82.
tesniace pásy vložte do čerstvej prvej vrstvy a zapracujte pomocou druhej vrstvy.

Už po 4 hodinách od nanesenia druhej vrstvy je možné lepiť keramické obklady a dlažby.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).

Doplňujúce informácie

EUH212 Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.
Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón; Zmes izotiazolínov 3:1 (CIT/MIT)
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Prevencia:

P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

Iná nebezpečnosť

Žiadne pri riadnom používaní.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB)

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Ceresit

Všetky varianty produktu (3) CERESIT CL 51 EXPRESS 1 K - Jednozložková hydroizolačná hmota

19,94 € - 116,97 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
2 kg 2 kg K005883 2 kg
K005883
na objednávku 19,94 € na objednávku 19,94 €
+
-
5 kg 5 kg K005913 5 kg
K005913
na objednávku 43,39 € na objednávku 43,39 €
+
-
15 kg 15 kg K006936 15 kg
K006936
na objednávku 116,97 € na objednávku 116,97 €
+
-