CERESIT CE 33 - Škárovacia hmota pre úzke škáry
CERESIT CE 33 - Škárovacia hmota pre úzke škáry

Značka: Ceresit

17,04 €s DPH

14,20 €bez DPH

CERESIT CE 33 - Škárovacia hmota pre úzke škáry
Zatvoriť

CERESIT CE 33 - Škárovacia hmota pre úzke škáry

Sample icon Vzorkovník

Značka: Ceresit

Kód produktu: VAR-K003539

CERESIT CE 33 - Škárovacia hmota pre úzke škáry

Škárovacia hmota určená na škárovanie obkladov a dlažieb z keramiky, skla, kameniny na bežných podkladoch, v kuchyniach, kúpeľniach a ostatných bytových a nebytových priestoroch.Je vhodné na miesta, kde nie je vyžadované vodotesnosť ani chemická odolnosť škár. Spotreba: cca 0,4-0,7 kg/m2.

Zobraziť viac
farba (5)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

17,04 €s DPH

14,20 €bez DPH

na objednávku

Na predajni v Žiline v pondelok, 24.06.2024
U vás v utorok, 25.06.2024

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Škárovacia hmota určená na škárovanie obkladov a dlažieb z keramiky, skla, kameniny na bežných podkladoch, v kuchyniach, kúpeľniach a ostatných bytových a nebytových priestoroch.
Je vhodné na miesta, kde nie je vyžadované vodotesnosť ani chemická odolnosť škár - terasy, balkóny, bazény.
Z praktického hľadiska je vhodné na škárovanie podláh. 

Spotreba: 

- cca 0,4-0,7 kg/m2 v závislosti od rozmeru obkladov a šírky škár

Pomer miešania:

- cca 0,6L vody na 2kg

- cca 1,5L vody na 5kg

- cca 7,5L vody na 25kg 

Príprava podkladu 

Škáry a okraje obkladov očistite od zvyškov lepidiel. 
Škárujte vo chvíli, kedy materiál lepiaci obklad je dostatočne vyschnutý a vytvrdnutý. 
Presvedčte sa, či škárovacia hmota CE 33 trvalo nepoškodzuje povrch obkladov. 
Očistené okraje obkladov navlhčite vlhkou špongiou. 

Spracovanie 

Do odmeraného množstva čistej, studenej vody vsypte CE 33 a miešajte, kým nezískate jednoliatu hmotu bez hrudiek. 
Nepoužívajte skorodované náradie a ani miešacie nádoby. 

Škárovaciu hmotu dôkladne zatrite gumovou stierkou do škár medzi obkladmi tak, aby škáry boli úplne zaplnené. 
Po úvodnom zaschnutí cca 15 minútach (závisí od podmienok na stavbe), odstráňte prebytočný materiál vlhkou, často vymývanou špongiu. 

Správnu dobu na škárovanie je možné určiť tak, že pri dotyku prstom sa škárovacia hmota v škáre na prst nelepí a ani sa pod ním neprepadáva. 
V prípade, že škárovacia hmota príliš rýchlo vysychá, navlhčite ju zľahka namočenou hubou. 

Povlak vytvorený na povrchu obkladov po úplnom zaschnutí škárovacej hmoty, odstráňte suchou handrou. 
Vyškárovaná plocha je pochôdzna po 24 hodinách. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP)
Dráždivosť kože kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Vážne poškodenie očí kategória 1
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Prvky označovania

Výstražný piktogramVýstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Bezpečnostné upozornenie: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 Nevdychujte pary.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte
vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313 Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Iná nebezpečnosť

Znížený obsah chrómu. Obsahuje portlandský cement. S vlhkosťou reaguje silne alkalicky, preto si chráňte pokožku a oči.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov
1 hodnotenie
Ľuboš N.

22. november 2022

V špajzi som robil dlažbu a na špáry som použil tento produkt. Som spokojný a oceňujem odborné poradenstvo, ktoré tento eshop poskytuje. Objednávka mi prišla rýchlo a prekvapil ma aj milý darček. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • rýchle dodanie
  • odborné poradenstvo
  • darček ku objednávke
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

Všetky varianty produktu (9) CERESIT CE 33 - Škárovacia hmota pre úzke škáry

7,79 € - 17,04 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
01 - biela 2 kg 2 kg K003539 01 - biela 2 kg
K003539
na objednávku 7,79 € na objednávku 7,79 €
+
-
01 - biela 5 kg 5 kg K003540 01 - biela 5 kg
K003540
na objednávku 13,87 € na objednávku 13,87 €
+
-
07 - šedá 5 kg 5 kg K006895 07 - šedá 5 kg
K006895
na objednávku 13,87 € na objednávku 13,87 €
+
-
43 - béžová/bahama 5 kg 5 kg K006896 43 - béžová/bahama 5 kg
K006896
na objednávku 17,04 € na objednávku 17,04 €
+
-
46 - karamel 5 kg 5 kg K006897 46 - karamel 5 kg
K006897
na objednávku 17,04 € na objednávku 17,04 €
+
-
07 - šedá 2 kg 2 kg K006898 07 - šedá 2 kg
K006898
na objednávku 7,79 € na objednávku 7,79 €
+
-
43 - béžová/bahama 2 kg 2 kg K006899 43 - béžová/bahama 2 kg
K006899
na objednávku 9,11 € na objednávku 9,11 €
+
-
46 - karamel 2 kg 2 kg K006900 46 - karamel 2 kg
K006900
na objednávku 9,11 € na objednávku 9,11 €
+
-
13 - antracit 5 kg 5 kg K006901 13 - antracit 5 kg
K006901
na objednávku 17,04 € na objednávku 17,04 €
+
-