BORI - Vodou riediteľná lazúra na drevo
BORI - Vodou riediteľná lazúra na drevo

Značka: HG Helios Group

54,54 €s DPH

45,45 €bez DPH

BORI - Vodou riediteľná lazúra na drevo
Zatvoriť

BORI - Vodou riediteľná lazúra na drevo

Sample icon Vzorkovník

Značka: HG Helios Group

Kód produktu: VAR-H0037

BORI - Vodou riediteľná lazúra na drevo

Dekoračná, ochranná vodou riediteľná lazúra určená pre náter dreva v interiéri a exteriéri - obloženie, pergoly, záhradný nábytok alebo altánky. Vynikajúco chráni proti poveternostným vplyvom a pôsobeniu UV žiarenia. Výdatnosť: 14-16 m2/L.

Zobraziť viac
farba (9)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

54,54 €s DPH

45,45 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Dekoračná, ochranná vodou riediteľná lazúra určená pre náter dreva v interiéri a exteriéri - obloženie, pergoly, záhradný nábytok alebo altánky.
Vynikajúco chráni proti poveternostným vplyvom a pôsobeniu UV žiarenia.
Lazúra obsahuje živice, ktoré zvyšujú odolnosť náteru voči vode.
Je bez nepríjemného zápachu a šetrná k životnému prostrediu.

Výdatnosť:

- 14-16 m2/L

Riedenie:

- vodou

- aplikácia štetcom: riedenie podľa potreby
- aplikácia máčaním:
5-10% vody

Príprava podkladu

Podklad pred aplikáciou lazúry očistite a prebrúste.
Odstráňte staré nesúdržné nátery a nečistoty ako vosk, živica alebo prach.
Vlhkosť ihličnatých drevín nesmie byť viac ako 15%.
Vlhkosť listnatých drevín nesmie byť viac ako 12%.

Pri nových náteroch odporúčame ako prvé drevo ošetriť ochrannou impregnáciou napr. Bori impregnácia.
Pri renovačných náteroch nie je potrebné povrch impregnovať.

Aplikácia

Lazúru pred použitím dôkladne premiešajte.
Aplikujte v 1-2 vrstvách na pripravený podklad.
Časový odstup medzi jednotlivými nátermi je 3-4 hodiny.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite vodou.
Zaschnutú farbu očistite z pracovného náradia pomocou nitro riedidla.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.

Prvky označovania

Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Nevyžaduje sa žiadny výstražný piktogram, žiadne výstražné slovo, žiadne výstražné upozornenia(e), žiadne bezpečnostné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Dodatočné označenia

EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.
Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
EUH208 Obsahuje 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón, reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1).
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť

Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 0,1 % alebo vyššom.
Ekologické informácie:
Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.
Toxikologické informácie:
Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Všetky varianty produktu (18) BORI - Vodou riediteľná lazúra na drevo

17,00 € - 54,54 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 L 13 - biela
0,75 L H0041 0,75 L 13 - biela
H0041
skladom 17,00 € skladom 17,00 €
+
-
2,5 L 13 - biela
2,5 L H0042 2,5 L 13 - biela
H0042
skladom 54,54 € skladom 54,54 €
+
-
0,75 L 2 - borovica
0,75 L H0043 0,75 L 2 - borovica
H0043
skladom 17,00 € skladom 17,00 €
+
-
2,5 L 2 - borovica
2,5 L H0044 2,5 L 2 - borovica
H0044
skladom 54,54 € skladom 54,54 €
+
-
0,75 L 10 - gaštan
0,75 L H0045 0,75 L 10 - gaštan
H0045
skladom 17,00 € skladom 17,00 €
+
-
2,5 L 10 - gaštan
2,5 L H0046 2,5 L 10 - gaštan
H0046
skladom 54,54 € skladom 54,54 €
+
-
0,75 L 7 - mahagón
0,75 L H0049 0,75 L 7 - mahagón
H0049
skladom 17,00 € skladom 17,00 €
+
-
2,5 L 7 - mahagón
2,5 L H0050 2,5 L 7 - mahagón
H0050
skladom 54,54 € skladom 54,54 €
+
-
0,75 L 4 - orech
0,75 L H0053 0,75 L 4 - orech
H0053
skladom 17,00 € skladom 17,00 €
+
-
2,5 L 4 - orech
2,5 L H0054 2,5 L 4 - orech
H0054
skladom 54,54 € skladom 54,54 €
+
-