BORI - Laková lazúra do exteriéru
BORI - Laková lazúra do exteriéru

Značka: HG Helios Group

17,87 €s DPH

14,89 €bez DPH

BORI - Laková lazúra do exteriéru
Zatvoriť

BORI - Laková lazúra do exteriéru

Sample icon Vzorkovník

Značka: HG Helios Group

Kód produktu: VAR-H0003

BORI - Laková lazúra do exteriéru

Laková lazúra, ktorá slúži na ochranný a dekoratívny náter dreva - okná, okenice, zábradlia, obloženie, drevené domčeky a pod. Obsahuje živice, ktoré zvyšujú odolnosť náteru voči vode a chráni pred vonkajšími vplyvmi. Výdatnosť: 16-20 m2/L.

Zobraziť viac
farba (12)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

17,87 €s DPH

14,89 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Laková lazúra, ktorá slúži na ochranný a dekoratívny náter dreva - okná, okenice, zábradlia, obloženie, drevené domčeky a pod.
Obsahuje živice, ktoré zvyšujú odolnosť náteru voči vode a chráni pred vonkajšími vplyvmi.
Náterový film nepraská, neodlupuje sa a vo výsledku je hodvábne lesklý.

Výdatnosť:

- 16-20 m2/L

Riedenie:

- neriedi sa

Príprava podkladu

Drevený povrch musí byť čistý, suchý a prebrúsený.
Odstráňte živicu, prach a iné nežiadúce nečistoty.
Nové drevo odporúčame najskôr ošetriť základnou ochrannou impregnáciou BORI impregnácia s biocídom.
Pri renovačných náteroch nepoškodené nátery očistite a obrúste.
Staré, poškodené nátery odstráňte.
Vlhkosť pri ihličnatých drevinách nesmie byť vyššia ako 15%.
Vlhkosť pri listnatých drevinách nesmie byť vyššia ako 12%.

Aplikácia

Pred použitím lazúru dôkladne premiešajte.
Po zaschnutí impregnácie aplikujte 1-2 vrstvy lazúry štetcom alebo valčekom.
Pri renovačných náteroch lazúrou je krok s impregnáciou vynechaný a aplikujte 1-2 nátery lazúrou.
Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami je 24 hodín.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou Tessarol riedidla.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.

Prvky označovania

Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Iná nebezpečnosť

Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a
toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 0,1 % alebo vyššom.
Ekologické informácie:
Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.
Toxikologické informácie:
Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Všetky varianty produktu (36) BORI - Laková lazúra do exteriéru

17,87 € - 98,74 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
2 - borovica 5 L
5 L H0006 2 - borovica 5 L
H0006
skladom 98,74 € skladom 98,74 €
+
-
0,75 L 2 - borovica
0,75 L H0007 0,75 L 2 - borovica
H0007
skladom 17,87 € skladom 17,87 €
+
-
2,5 L 2 - borovica
2,5 L H0008 2,5 L 2 - borovica
H0008
skladom 55,58 € skladom 55,58 €
+
-
0,75 L 11 - dub
0,75 L H0009 0,75 L 11 - dub
H0009
skladom 17,87 € skladom 17,87 €
+
-
2,5 L 11 - dub
2,5 L H0010 2,5 L 11 - dub
H0010
skladom 55,58 € skladom 55,58 €
+
-
5 L 11 - dub
5 L H0011 5 L 11 - dub
H0011
skladom 98,74 € skladom 98,74 €
+
-
2,5 L 10 - gaštan
2,5 L H0014 2,5 L 10 - gaštan
H0014
skladom 55,58 € skladom 55,58 €
+
-
5 L 10 - gaštan
5 L H0015 5 L 10 - gaštan
H0015
skladom 98,74 € skladom 98,74 €
+
-
0,75 L 10 - gaštan
0,75 L H0016 0,75 L 10 - gaštan
H0016
skladom 17,87 € skladom 17,87 €
+
-
7 - mahagón 5 L
5 L H0017 7 - mahagón 5 L
H0017
skladom 98,74 € skladom 98,74 €
+
-