BORI 3in1 - Lazúra na drevo v exteriéri
BORI 3in1 - Lazúra na drevo v exteriéri

Značka: HG Helios Group

15,63 €s DPH

13,03 €bez DPH

BORI 3in1 - Lazúra na drevo v exteriéri
Zatvoriť

BORI 3in1 - Lazúra na drevo v exteriéri

Sample icon Vzorkovník

Značka: HG Helios Group

Kód produktu: VAR-H0688

BORI 3in1 - Lazúra na drevo v exteriéri

Dekoračná a ochranná lazúry pre nátery drevených povrchov v exteriéri - záhradný nábytok, domčeky, zruby, obklady, ploty a pod. Vytvára preventívnu ochranu a obsahuje vosk, ktorý zvyšuje vodoodpudivosť náteru. Výdatnosť: 16-20 m2/L.

Zobraziť viac
farba (14)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

15,63 €s DPH

13,03 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Dekoračná a ochranná lazúry pre nátery drevených povrchov v exteriéri - záhradný nábytok, domčeky, zruby, obklady, ploty a pod.
Vytvára preventívnu ochranu a obsahuje vosk, ktorý zvyšuje vodoodpudivosť náteru.
Lazúra chráni drevo proti vonkajšími vplyvom, ochranný film nepraská a ani sa nelúpe.

Výdatnosť:

- 16-20 m2/L

Riedenie:

- neriedi sa

Príprava podkladu

Nové drevo:
Vlhkosť ihličnatých drevín by nemala prekročiť 15% vlhkosti a vlhkosť listnatých drevín by nemala prekročiť 12% vlhkosti.
Suchý drevený povrch prebrúste.
Odstráňte živicu, vosk alebo mastnotu pomocou nitro riedidla.
Na očistený povrch pred náterom lazúrou aplikujte ochrannú impregnáciu voči škodcom a zamodraniu napr. BORI impregnácia s biocídom.

Renovácia starého náteru:
Nepoškodené, dobre prídržné nátery očistite a vybrúsené.
Poškodené nátery úplne odstráňte.

Aplikácia

Lazúru pred použitím dôkladne premiešajte.
Aplikujte štetcom alebo valčekom v 1-3 vrstvách v závislosti od zaťaženia drevené povrchu vonkajšími vplyvmi.
Pri drevenom povrchu, ktorý je príliš vystavený vonkajším podmienkam odporúčame aplikovať 3 vrstvy lazúry.
Na renovačné nátery postačuje aplikácia 1-2 náterov.
Na nové, menej namáhané drevo odporúčame pre dostatočnú ochranu aplikovať 2 nátery.
Časový odstup medzi jednotlivými nátermi je 24 hodín.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou Tessarol riedidla.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.

Prvky označovania

Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Dodatočné označenie

EUH208 Obsahuje 3-jódo-2-propynylbutylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť

Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 0,1 % alebo vyššom.
Ekologické informácie:
Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.
Toxikologické informácie:
Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Všetky varianty produktu (38) BORI 3in1 - Lazúra na drevo v exteriéri

15,63 € - 77,05 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
01 - bezfarebná 0,75 L
0,75 L H0689 01 - bezfarebná 0,75 L
H0689
skladom 15,63 € skladom 15,63 €
+
-
01 - bezfarebná 2,5 L
2,5 L H0690 01 - bezfarebná 2,5 L
H0690
skladom 42,05 € skladom 42,05 €
+
-
02 - borovica 0,75 L
0,75 L H0691 02 - borovica 0,75 L
H0691
skladom 15,63 € skladom 15,63 €
+
-
02 - borovica 2,5 L
2,5 L H0692 02 - borovica 2,5 L
H0692
skladom 42,05 € skladom 42,05 €
+
-
02 - borovica 5 L
5 L H0693 02 - borovica 5 L
H0693
skladom 77,05 € skladom 77,05 €
+
-
03 - teak 0,75 L
0,75 L H0694 03 - teak 0,75 L
H0694
skladom 15,63 € skladom 15,63 €
+
-
03 - teak 2,5 L
2,5 L H0695 03 - teak 2,5 L
H0695
skladom 42,05 € skladom 42,05 €
+
-
03 - teak 5 L
5 L H0696 03 - teak 5 L
H0696
skladom 77,05 € skladom 77,05 €
+
-
04 - orech 0,75 L
0,75 L H0697 04 - orech 0,75 L
H0697
skladom 15,63 € skladom 15,63 €
+
-
04 - orech 2,5 L
2,5 L H0698 04 - orech 2,5 L
H0698
skladom 42,05 € skladom 42,05 €
+
-