BONDEX DECK PROTECT - Ochranný syntetický napúšťací olej
BONDEX DECK PROTECT - Ochranný syntetický napúšťací olej

Značka: BONDEX

28,24 €s DPH

23,53 €bez DPH

BONDEX DECK PROTECT - Ochranný syntetický napúšťací olej
Zatvoriť

BONDEX DECK PROTECT - Ochranný syntetický napúšťací olej

Sample icon Vzorkovník

Značka: BONDEX

Kód produktu: VAR-K005609

BONDEX DECK PROTECT - Ochranný syntetický napúšťací olej

Ochranný napúšťací olej určený na ochranu a konzervovanie povrchu v exteriéri. Má vysokú penetračnú schopnosť a na povrchu dreva vytvára povrch odolný voči vode. Je určený predovšetkým na pochôdzne plochy. Výdatnosť: 10-16 m2/L.

Zobraziť viac
farba (6)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

28,24 €s DPH

23,53 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Ochranný napúšťací olej určený na ochranu a konzervovanie povrchu v exteriéri.
Má vysokú penetračnú schopnosť a na povrchu dreva vytvára povrch odolný voči vode.
Je určený predovšetkým na pochôdzne plochy a terasy v exteriéri. 
Poskytuje mimoriadne dlhú ochranu voči poveternostným vplyvom a zvýrazňuje štruktúru dreva.
Je možné ho aplikovať na záhradný nábytok, zábradlie, drevené obloženie a pod. vyrobené z tvrdého dreva. 

Pri aplikácií na smrekovec odporúčame vopred vykonať konzultáciu pre zaručenie kvality natieraného povrchu.

Výdatnosť:

- 10-16 m2/L

Riedenie:

- pripravený na použitie

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý, odmastený, zbavený nečistôt, prachu, zamodrania, zašednutia, machov a plesní.
Vrstvy starých, nepriľnavých náterov odstráňte.
Poškodené drevo obrúste a ošetrite až na čisté drevo.
Pri nanášaní oleja nesmie byť vlhkosť dreva vyššia ako 18%.
Pre zabránenie defektov (fľakov) natieraného povrchu odporúčame mäkké drevo pred náterom oleja ošetriť napúšťadlom v jednej vrstve.

Aplikácia

Pred použitím olej dôkladne premiešajte.
Olej je pripravený na použitie a neriedi sa.
Po premiešaní aplikujte olej štetcom v dvoch vrstvách až do nasýtenia dreva.
Prebytok oleja utrite (osušte) mäkkou handričkou alebo špongiou do 30 minút po aplikácií.

Nepoužívajte bezfarebný odtieň samostatne ako prvý náter.

Ošetrenie náteru

Prvý rok odporúčame ošetriť povrch po 6 mesiacoch po počiatočnom ošetrení, potom opakujte 1x ročne podľa potreby 1-2 vrstvy.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác ihneď umyte riedidlom White Spirit.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Definícia výrobku: Zmes
Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008.
Asp. Tox. 1, H304
Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.

Prvky označovania

Výstražný piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

Všeobecné:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Prevencia:
Nie je použiteľné.
Odozva:
PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyvolávajte zvracanie
Uchovávanie: Uchovávajte uzamknuté.
Zneškodňovanie:

Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Nebezpečné prísady:
Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % aromátov

Iná nebezpečnosť

Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT alebo vPvB.
Dlhší alebo opakovaný kontakt môže vysušiť pokožku a spôsobiť podráždenie.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke BONDEX

Za zrodom značky BONDEX stojí dánska spoločnosť Dyrup, ktorú založil pred takmer 100 rokmi Sigurd Dyrup.
Bondex vždy dbal na ľahkú aplikáciu produktov a ekológiu - receptúry produktov neobsahujú žiadne škodlivé látky.
Výnimočný rokom pre značku bol rok 1968 kedy boli vyvinutý produkty zamerané na starostlivosť o drevo.
V priebehu rokov sa sortiment rozširoval o ďalšie produkty ako sú laky, lazúry, oleje, vosky a pod.
V súčasnosti značka Bondex predstavuje skutočnú dánsku tradíciu v oblasti ochrany a ošetrenia dreva.

Všetky varianty produktu (12) BONDEX DECK PROTECT - Ochranný syntetický napúšťací olej

28,24 € - 84,87 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
clear (bondex) 2,5 L 2,5 L K007233 clear (bondex) 2,5 L
K007233
1-2 dni 84,87 € 1-2 dni 84,87 €
+
-
nut brown (bondex) 2,5 L 2,5 L K007234 nut brown (bondex) 2,5 L
K007234
1-2 dni 84,87 € 1-2 dni 84,87 €
+
-
teak (bondex) 2,5 L 2,5 L K007235 teak (bondex) 2,5 L
K007235
1-2 dni 84,87 € 1-2 dni 84,87 €
+
-
oak (bondex) 2,5 L 2,5 L K007236 oak (bondex) 2,5 L
K007236
1-2 dni 84,87 € 1-2 dni 84,87 €
+
-
palisander (bondex) 2,5 L 2,5 L K007237 palisander (bondex) 2,5 L
K007237
1-2 dni 84,87 € 1-2 dni 84,87 €
+
-
mahagony (bondex) 2,5 L 2,5 L K007238 mahagony (bondex) 2,5 L
K007238
1-2 dni 84,87 € 1-2 dni 84,87 €
+
-
clear (bondex) 0,75 L 0,75 L K007239 clear (bondex) 0,75 L
K007239
1-2 dni 28,24 € 1-2 dni 28,24 €
+
-
nut brown (bondex) 0,75 L 0,75 L K007240 nut brown (bondex) 0,75 L
K007240
1-2 dni 28,24 € 1-2 dni 28,24 €
+
-
teak (bondex) 0,75 L 0,75 L K007241 teak (bondex) 0,75 L
K007241
1-2 dni 28,24 € 1-2 dni 28,24 €
+
-
oak (bondex) 0,75 L 0,75 L K007242 oak (bondex) 0,75 L
K007242
1-2 dni 28,24 € 1-2 dni 28,24 €
+
-