Farby na kov

Vysvetlenie druhu farieb

Vysvetlenie druhu farieb
Čas 13 minút
Náročnosť Pokročilý

V prípade, že potrebujete odborne poradiť, zavolajte nám na linku našej zákazníckej podpory 041/202 88 92, kde Vám radi zodpovieme Vaše otázky. Zároveň Vám pomôžeme s vytvorením objednávky. Tovar bezpečne zabalíme a expresne doručíme.

Vysvetlenie druhu farieb.

Viete o čom hovoríme, keď vám odporúčame použiť akrylátovú, disperznú alebo možno lazúrovaciu náterovú hmotu?

Spísali sme slovník pojmov, ktorý vám uľahčí nielen nákup, ale hlavne správnu voľbu farby, laku, penetrácie, lazúry aj riedidla.

Správne odborne by sme mali používať pre všetky výrobky tohto druhu súhrnné označenie náterové hmoty a rozlišovať medzi slovom farba (hmota netransparentná, nesúca farebný pigment) a lak (hmota priehľadná, bezfarebná).

Na účely tohto praktického slovníka pojmov týkajúceho sa náterových hmôt som však zvolili slovo farba ako všeobecné označenie. Výklady sú zámerne stručné, preto tiež zjednodušené.

Akrylátové farby:  

Tieto farby obsahujú akrylátové polyméry (vyrábajú sa polymerizáciou esterov kyseliny akrylovej a metakrylovej) a môžu byť riedené vodou alebo organickými rozpúšťadlami, záleží na spôsobe výroby. Farby riedené rozpúšťadlami lepšie odolávajú poveternostným vplyvom, disperzné sú zase pružnejšie.

Akrylové farby 

Ide o viaczložkové farby na báze polyakrylových živíc, sú riediteľné vodou, ale po zaschnutí ich nemožno vodou zmývať, možno ich miešať medzi sebou a najčastejšie sa používajú pri umeleckej maľbe, kde vďaka rýchlemu zasychaniu konkurujú olejovým farbám.

 

Alkydové farby

Základom sú alkydové živice (modifikované polyméry kyselín a alkoholov), farby tvrdnú chemickou reakciou prostredníctvom sikatív (látok urýchľujúcich vysychanie), a pretože zasychajú rýchlo a sú odolné, nahrádzajú dnes čoraz viac olejové farby.


Asfaltové farby

Ide o ropný produkt, ktorý slúži na penetráciu betónu, tehál alebo kovov. Dodáva sa v troch modifikáciách:
1. ako penetračný lak obsahujúci organické rozpúšťadlá (odb. rozpúšťadlo), ktoré umožňujú prenikanie laku do pórov v podklade a ktorá sa potom odparí a hmota pevne priľne (rozpúšťadlá sú jedovaté, preto laky nemožno používať v uzatvorených miestnostiach);
2. ako emulzie alebo suspenzie, ktoré neprenikajú do podkladu, ale zostávajú navrchu, na druhú stranu sa ale k ich riedenie používajú také prísady, ktoré pri usychaní vyparujú iba vodnú paru;
3. horúci asfalt pokladaný v horúcom stave (dnes sa využíva len výnimočne).
Asfaltové hmoty samy o sebe ale neodolávajú poveternostným vplyvom, preto potrebujú ďalšie izolačné vrstvy, a nefungujú ani ako hydroizolácia.

Disperzné farby

Výraz disperzia sa používa ako synonymum slova rozptyl a u náterových hmôt si tento pojem môžeme zjednodušene vysvetliť ako rozptyl najmenej dvoch látok, z ktorých jedna je rozptýlená v druhej - konkrétne ide o polymér, ktorý je rozptýlený vo vode, a to za účasti ďalších látok. Princíp vytvorenia krycieho filmu je založený na odparovaní vody, preto sa výrazom disperzné zvyčajne všeobecne označujú všetky farby, ktoré sú riediteľné vodou.


Emailové farby

V podstate ide o súhrnné označenie každej farby, ktorá obsahuje pigment (je farebná) a je určená ku konečnému vrchnému náteru.

Epoxidové farby

Tieto farby obsahujú epoxidové živice (tzv. polyepoxidy - nezreagovanej epoxidy; epoxid je éter reaktívnejší ako iné étery) a najčastejšie ich poznáme ako dvojzložkové laky alebo tmely. Aby stvrdli, potrebujú dodatočnú látku - tvrdidlo alebo tužidlo. Práve tieto látky sú jedovaté, samotné epoxidové farby nie. Epoxidové živice však majú rôznu podobu a môžu v oblasti farieb poslúžiť na výrobu rôznych hmôt - napríklad práškových náterových hmôt, spojív, rozpúšťadiel, spomínaných dvojzložkových náterových hmôt, vypaľovacích lakov, penetráciou či vodou riediteľných farieb a lakov.

Fermežové farby

Presnejšie by asi bolo označenie fermež, čo je zaužívaný názov pre ľanový olej tepelne upravovaný tak, aby na vzduchu vysychal a vytváral pevnú hmotu. Predtým sa používal hojne, dnes je nahradzovaný umelými materiálmi, aj tak sa vyrábajú fermeže, ktoré najčastejšie slúžia na impregnáciu pórovitých podkladov (dreva, betónov, omietok) a obsahujú preto rozpúšťadlá. Pod pojmom fermežová farba alebo fermežový lak možno teda chápať olejové náterové hmoty, v ktorých je použitý ľanový alebo iný rastlinný olej (resp. pigmenty a plnivá sú do týchto olejov pridávané); pridaním živíc potom vznikajú emaily.


Chlorkaučukové farby

Chlorkaučuk je látka, ktorá vzniká chlórovaním kaučuku (sýtením kaučuku chlórom, tj zavádzaním atómu chlóru do molekuly kaučuku) a používa sa na výrobu nehorľavých farieb odolávajúcich vode, kyselinám a lúhom, ale nie ropným látkam, mastným kyselinám alebo rozpúšťadlám. Neznášajú tiež vyššie teploty.

Jednovrstvové farby

Označenie pre farbu, ktorej zloženie umožňuje vytvoriť silnejšiu súvislú vrstvu, bez toho by sa hmota roztekala a bez toho by bol potrebný vrchný náter. Užíva sa tiež výraz samozákladový, alebo 2v1.


Lak

Jeho úlohou je vytvoriť ochranný film odolný voči vonkajším vplyvom a pritom výrazne nezmeniť farbu alebo dizajn ošetrovaného predmetu, preto je priehľadný. Laky neobsahujú pigment, sú bezfarebné alebo len mierne tónované. Sú rozdeľované na interiérové a exteriérové, ktoré naviac obsahuju účinné ochranné zložky proti UV žiareniu.

Latexové farby

Slovo latex má niekoľko významov, okrem iného označuje bielu tekutinu, ktorá vyteká z niektorých rastlín pri poranení (napr. z kaučukovníkové), ale s latexovými farbami nesúvisí. Latex je v tomto prípade všeobecný obchodný názov pre syntetickú náterovú hmotu vyrobenú na báze polyvinilacetátov. Farby sú riediteľné vodou, nehorľavé, rýchlo zasychajú a používajú sa najčastejšie na savé podklady.

Lazúrovací lak 

Ide o náterovú hmotu, ktorá úplne nekryje, ale na druhú stranu nie je ani úplne priehľadná. Tým sa líši od laku, ktorý je transparentný. Keď lazúrou napríklad pretrieme už natretý drevený výrobok, zmeníme tým jeho farebný odtieň a ďalšie charakteristiky, najmä ak použijeme viac vrstiev. Od toho je odvodená činnosť zvaná lazúrovanie. Lazúrovať možno aj čisté drevo - dáme mu tým iný nádych a zároveň je ochránime pred vonkajšími vplyvmi. Vyrábajú sa aj špeciálne lazúry, ktoré na rozdiel od bežných lazúr alebo lakov povrch neuzavrú, ale drevu umožnia dýchať. Tenkovrstvú lazúru možno použiť aj ako napúšťadlo.


Liehové farby

Hlavnou zložkou rozpúšťadla v týchto farbách je alkohol, čím je zrejmá jedna dôležitá vlastnosť: Farby veľmi rýchlo schnú, takže sú niekedy vidieť aj nadväzujúce ťahy štetcom. Liehové farby najčastejšie používame k moreniu alebo lazurovaniu dreva.,

Napúšťadlo

Väčšinou tak označujeme hmoty, ktoré obsahujú látky chrániace drevo pred drevokaznými hubami, plesňami, prípadne živočíšnymi škodcami.

Nitrocelulózové farby - Acetónové farby

Pri ich výrobe sú používané nitrocelulózové živice, ktorých základom je takzvaná priemyselná nitrocelulóza (zlúčenina, ktorá pôsobením kyseliny dusičnej a ďalších látok vznikne z buničiny). Rôzne typy nitrocelulózy umožňujú vyrábať celú škálu farieb od tvrdých lakov až po elastické nátery. Tieto farby rýchlo schnú, ale obsahujú väčšie množstvo horľavých látok

Acetónové laky, Nitro laky

Možno ich charakterizovať ako roztoky nitrocelulózy alebo acetylcelulózy v organických rozpúšťadlách. Hodí sa pre vnútorné vrchné nátery, pretože vonkajšie prostredie im príliš nesvedčí a dnes je možné často plne nahradiť vodou riediteľnými lakmi.


Olejové farby

S týmto výrazom sa skôr stretávame v oblasti výtvarného umenia, ide teda o farby, ktorých pigmenty sú zmiešavajú s prírodným olejom (spravidla ľanovým) a riedené terpentínom. Farby možno ľubovoľne miešať, dlho schnú a po zaschnutí majú vďaka oleju vysoký lesk.

U náterových hmôt označovaných ako olejové je princíp podobný - ako spojivo tiež používajú olej. Väčšinou sa hodia k základným náterom vonku a vnútri. Vrchné nátery vo vnútri veľmi dlho schnú. Je potrebné ich nanášať vo veľmi tenkých vrstvách a s ďalšou vrstvou počkať, až tá predchádzajúca dokonale uschne, inak sa povrch zvrásní. Dnes sú olejové farby väčšinou nahradzované alkydovými alebo polyuretánovými.

Penetračný náter

Aj sem je prenesený základný význam slova penetrácia - náter preniká čo najhlbšie do podkladu, aby ho spevnil, znížil jeho nasiakavosť a zvýšil priľnavosť ďalších náterov.


Pigmenty

Sú to častice, ktoré dávajú náterovej hmote farebný odtieň. Môžeme si ich predstaviť ako jemne mleté nerozpustné farebné látky, ktoré sa vyrábajú z prírodných alebo umelých zlúčenín a môžu byť tekuté alebo práškové.

Spojivá

Sú hlavnou zložkou farieb a v podstate udržiavajú pigmenty, plnivá a ďalšie látky pohromade, aby vznikol požadovaný náterový film. Väčšinou ide o organické materiály (napr. fermeže), upravené prírodné látky (nitráty celulózy) alebo syntetické polyméry.

Polyesterové farby

Základom sú nenasýtené polyesterové živice, ktoré farbám dodávajú požadované vlastnosti, najmä farebnú stálosť pri vyšších teplotách alebo pri ich častom striedaní. Obvykle bývajú v prášku a nanesení potrebujú špeciálne zariadenia.

Polyuretánové farby

Pokiaľ je u tmelu, farby, laku, emailu či inej náterovej hmoty prívlastok polyuretanová, znamená to, že obsahuje plasty (polyméry), ktoré vďaka špecifickému zoskupeniu molekúl dodajú hmotám zaujímavé vlastnosti. Predovšetkým vysokú odolnosť voči všetkým vonkajším vplyvom, preto sa aj tieto nátery používajú na strechy, veľmi namáhané drevené i železné konštrukcie alebo na betónové plochy vystavené odieraniu.

Práškové farby

Podobajú sa prášku, pretože neobsahujú žiadne rozpúšťadlá, ale sú zmesou syntetických živíc, plnív, pigmentov a ďalších prísad. Na ošetrovaný podklad sa nanášajú súvislým striekaním, spravidla v jednej vrstve, a potom sa vypaľujú pri teplotách okolo 200 ° C. Výsledkom sú matné, lesklé alebo štruktúrované povrchy.

Riedidlá

Používajú sa k rozriedeniu náterových hmôt. Pretože ale každé riedidlo (rozpúšťadlo) má iné zloženie a iné vlastnosti, je potrebné pre tú ktorú farbu vybrať to správne, inak nebude účinkovať. Každé riedidlo je spravidla označené dohodnutým kódom, niektorí výrobcovia používajú slovný popis.

Najpoužívanejšie riedidlá
C 6000 - riedia nitrocelulózové farby
H 6000 - riedia chlorkaučukový farby
L 6000 - riedia liehové farby, čistí a odmasťuje
S 6001 - riedia rýchloschnúce syntetické farby; riedené farby sú vhodné pre nanášanie striekacou pištoľou
S 6002 - riedia syntetické farby; riedené farby sú vhodné pre nanášanie štetcom a máčanie predmetov
S 6003 - riedia syntetické vypaľovacie farby
S 6005 - riedia syntetické farby nanášané akýmkoľvek spôsobom
S 6006 - riedia syntetické a olejové farby zasychajúcich pri bežných teplotách; riedené farby sú vhodné pre nanášanie štetcom
S 6010 - riedia syntetickej reaktívny dvojzložkové farby
S 6023 - riedia syntetické, vypaľovacie a tepané emaily
S 6300 - riedia epoxidové dvojzložkové farby
S 6900 - riedia syntetické laky
S 6904 - riedia impregnačné laky
U 6000 - riedia polyuretánové farby zasychajúcich pri bežných teplotách
U 6002 - riedia polyuretánové a akryluretanové farby
U 6051 - riedia polyuretánové farby (U 2061), laky (U 1051) a emaily (U 2081) zasychajúcich pri bežných teplotách
S 6900 - riedia syntetické laky
S 6904 - riedia impregnačné laky
U 6000 - riedia polyuretánové farby zasychajúcich pri bežných teplotách
U 6002 - riedia polyuretánové a akryluretanové farby
U 6051 - riedia polyuretánové farby (U 2061), laky (U 1051) a emaily (U 2081) zasychajúcich pri bežných teplotách


Vodouriediteľné farby

Môžu to byť prakticky akékoľvek farby. Rýchlo zasychajú, možno je dobre riediť a rozotierať, nie sú toxické, nezapáchajú, sú šetrné k životnému prostrediu a všetky pomôcky je možné ľahko vyčistiť. Obchodne sa používa výraz disperzné.

Silikónové farby

Označujú sa tak farby, ktorých základným spojivom je silikón, teda anorganické-organický plast, ktorý môže byť v rôznom skupenstve, ale hlavne ho možno využívať na rôzne účely. Do farieb sa pridáva najmä kvôli tomu, aby dobre prepúšťala paru, odolávali vlhku a vysokým teplotám a neodierali sa. Ide o silikónové fasádne farby a tiež o silikónové vypaľovacie farby, ktoré znesú vyššie teploty a používajú sa napríklad pre dymovody alebo automobilové výfuky.

Suroviny

Na vzduchu schnúce oleje, syntetické a prírodné živice, deriváty celulózy a kaučuky, asfalty alebo smoly sú základné suroviny pre to, aby boli farby tým, čím sú - teda súvislým filmom, ktorý ochráni ošetrovaný predmet.


Syntetické farby

U farieb možno prívlastok syntetickej chápať ako umelo vzniknuté, ale aj ako vzniknuté syntézou - teda podľa postupu, ktorým bola farba vyrobená. Množina syntetických farieb je široká a patria do nej napríklad skupiny farieb alkydových, epoxidových, akrylátových i polyesterových a podobne. Syntetické môžu byť laky pre vnútorné aj vonkajšie použitie, antikorózne farby aj vrchné emaily.

Transparentné farby

Ide o všetky transparentné farby, napríklad laky, fermeže alebo emulzie, ktoré vytvárajú priehľadné alebo priesvitné vrstvy.

Tužidlá

Aby dvojzložkové farby (napr. epoxidové, polyesterové alebo polyuretánové) vytvorili súvislý film a uschli, potrebujú uskutočniť chemickú reakciu a tú im práve umožní tužidlo, ktorým sa tiež niekedy hovorí katalyzátor. Rovnako fungujú tužidla u tmelov.

Základné farby

Používame ich k prvým náterom, pretože obsahujú napríklad penetračné prísady (pre natieranie dreva) alebo antikorózne látky (nátery kovov). Líšia sa zložením alebo spôsobom zasychania a vyberáme ich podľa toho, akú použijeme vrchnú farbu, aby k nim dobre priľnula.

 

Ak ste dočítali až sem na koniec máme pre vás odmenu v podobe nášho ebooku zdarma "55 rád a tipov ako správne natierať" 

V ňom sa dozviete množstvo zaujímavostí a postupov.

Ak potrebujete poradenstvo, radi Vám Vaše otázky zodpovieme telefonicky: 041/2028892

Vyznam farieb efarby.sk
Odobrať
FLY

FLY COLOR - akrylová farba v spreji

Fly color je cenovo výhodná alternatíva rýchloschnúceho akrylového spreja.Môže byť použitý v dekoračnom segmente, ako aj v… Viac
+55 variantov

4,10 € s DPH

skladom 7 variantov

U vás v utorok

Odobrať
PRESTO

PRESTO Lepidlo v spreji

Lepidlo v spreji je viacúčelové kontaktné lepidlo pre dlhotrvajúce alebo dočasné lepenie.Má ľahkú aplikáciu na podklady ako… Viac
+1 variant
  • Najpredávanejší
Odobrať
COLOR MARK

Color Mark LINEMARKER - sprej na trvalé značenie čiar na parkovisku

Linemarking – trvalé značnie čiar a línii. Tento značkovací sprej používame na značenie čiar a línii na cestách,… Viac
+15 variantov
Odobrať
SLOVLAK

Slovakryl - univerzálna vodouriediteľná farba

Vodouriediteľná farba v škále najžiadanejších odtieňov pre použitie na rôzne povrchy v interiéri i exteriéri - drevo,… Viac
+50 variantov

od 6,95 € s DPH

skladom 7 variantov

U vás v utorok

Odobrať
DUPLI COLOR

PRIMA - farba v spreji (kov, drevo, betón...)

Nitro-kombinačný sprej v širokej škále odtieňov pre vonkajšie i vnútorné použitie. Vhodný je na rôzne podklady ako drevo, kov,… Viac
+54 variantov

od 6,29 € s DPH

skladom 4 varianty

U vás v utorok

Odobrať
COLOR MARK

CM SPOTMARKER Fluorescenčný sprej na značenie - značkovací sprej

Profesionálny značkovací sprej pre značenie na stavbách a pri výstavbe ciest, pre použitie pri baníctve a pri razbe tunelov. Má… Viac
+9 variantov

6,44 € s DPH

skladom 2 varianty

U vás v utorok

Odobrať
COLOR MARK

CM SPOTMARKER Allround 360° - značkovací sprej na značenie

Značkovací sprej Colormark ALLROUND FLUO 360 ° je určený pre lesníctvo, stavbu, cestu, vyznačovanie inžinierskych sietí, tunelov,… Viac
+6 variantov
Odobrať
DUPLI COLOR

ALKYTON - antikorózna farba na hrdzu 2v1

Alkyton je náterová hmota v širšej škále farebných odtieňov, ktorú je možné použiť pre náter rôznych prvkov v exteriéri - nových… Viac
+166 variantov

od 7,08 € s DPH

skladom 7 variantov

U vás v utorok

Odobrať
COLORMATIC

Clean jector - plastová odmerka jednorázová

S pomocou Clean Jectoru sa vyhnete nutnosti nepríjemného čistenia plniaceho valca od zbytkov farieb. Dvojdielny zložený z… Viac
+1 variant
Odobrať
ELASTIK

Riedidlo S 6006

Riedidlo pre syntetické farby ak sa rozhodnete natierať štetcom Viac
+6 variantov

od 1,85 € s DPH

skladom 4 varianty

U vás zajtra

Odobrať
Chemolak

U 7081 Tvrdiaca prísada do polyuretánových farieb

U 7081\r\nCHEMOPURtvrdiaca\r\nprísada do polyuretánových náterových látokPopis:Tvrdiaca\r\nprísada je roztok alifatického… Viac
+3 varianty

od 7,75 € s DPH

skladom 1 variant

U vás zajtra

Odobrať
Balakryl

Balakryl UNI matný - univerzálna vrchná farba

Vodou riediteľná univerzálna farba do interiéru i exteriéru pre použitie na drevo či kov.  Je vytvorený pre náter rôznych… Viac
+35 variantov

od 8,91 € s DPH

skladom 3 varianty

U vás v utorok

Michal Fojcík

Páči sa mu tvoriť a nachádzať nové možnosti . Veľmi rád spolupracuje so šikovnými ľuďmi, ktorí vedia čo je to štartovať novú myšlienku z garáže.