Biozor Pento + Protiplesňový postrek (bez rozprašovača)
Biozor Pento + Protiplesňový postrek (bez rozprašovača)

Značka: PAM

Biozor Pento + Protiplesňový postrek (bez rozprašovača)
Zatvoriť

Biozor Pento + Protiplesňový postrek (bez rozprašovača)

Sample icon Vzorkovník

Značka: PAM

Kód produktu: VAR-PAM0103

Biozor Pento + Protiplesňový postrek (bez rozprašovača)

Biozor Pento+ je určený na sanáciu omietok, murív a stierok v interiéroch voči plesniam, hubám, kvasinkám s likvidačnou resp. preventívnou účinnosťou. V kombinácii s protiplesňovou farbou Biozor Normál+ tvorí ucelený systém na baktericídnu a fungicídnu ochranu. Výdatnosť: 10-12 m2 /L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Biozor Pento+ je určený na sanáciu omietok, murív a stierok v interiéroch voči plesniam, hubám, kvasinkám s hĺbkovou likvidačnou resp. preventívnou účinnosťou. V kombinácii s Biozorom Normál+ tvorí ucelený náterový systém , ktorý tvorí algicídnu, baktericídnu a fungicídnu ochranu stien v interiéri. Ničí hlboko uložené podhubie.

našom blogu si môžete prečítať 5 zásad, ktorými sa zbavíte plesne. Biozor Pento+ je vhodný pre použitie v rodinných domoch, bytoch, skladoch, pivniciach i v potravinárskom priemysle (pivovary, vinárske závody, mliekarne, mraziarne, pekárne, mäsokombináty, kuchyne závodného a verejného stravovania a pod. ) pre nepriamy styk s potravinami.

Výdatnosť: 10 – 12 m2 /l na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu .

Biocídny výrobok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS):
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná podľa Nariadenia CLP.
Aquatic Chronic 3 Nebezpečnosť pre vodné prostredie, chronická-kategória 3.
2.2 Prvky označovania
Výstražný piktogram:
Žiadny.
Výstražné slovo:
Žiadne.
Výstražné upozornenia:
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia:
P102 - Uchovávajte mimo dosahu deti.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P260- Nevdychujte aerosóly.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním na mieste zberu nebezpečného odpadu.
Doplňujúce informácie na etikete:
Registračné číslo biocídneho výrobku: bio/44/D/12/2/CCHLP
Forma biocídneho prostriedku: vodný roztok. Čas potrebný na biocídny účinok najmenej 4 h po nátere finálnej
vrstvy. Obsahuje C12-16-alkyl (benzyl) dimetylamónium-chlorid (účinná látka) (EC číslo 270-325-2) 9,5 g/kg.
Biocídny výrobok, používajte bezpečne!
VOC-kategória a podkategória výrobku: A/h
Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.
Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie:
20 g/l.
2.3 Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysoko
bioakumulatívne podľa kritérii v prílohe XIII. Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení, nespĺňa kritéria pre PBT / vPvB.


... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

2 hodnotenia

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(2 hodnotenia)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov
2 hodnotenia
Božena T.

16. máj 2022

Biozor Pento + protiplesňový bezfarebný náter sme použili v komore starého rodinného domu. Steny boli čiastočne napadnuté plesňou. Náter sme použili na celú komoru aj strop. Pleseň zmizla, vzduch je svieži. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • Ľahká manipulácia, vysoká účinnosť, bez dráždivého zápachu. Pleseň po ošetrení zmizla.
  • Žiadne
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Dominik L.

30. september 2021

Mám starší dom, v ktorom nebývam a ktorý mi vytopilo a voda v ňom stála vo výške nad členky. Vodu sme vyčerpali a začala fáza sušenia. Avšak steny mi v celom dome napadla čierna pleseň ktorá sa šírila hádam do výšky 80cm, niekde menej niekde viac. Volal som do efarby a poradili mi tento protiplesňový systém Biozor. Použil som najprv Biozor Pento. Tým som ponatieral pleseň a za mokra som tie čierne miesta zoškrabával špachľou. Potom som znova steny postiekal Pentom a nechal som to preschnúť. Na to som aplikoval 2 vrstvy bielej farby Biozor Normál. Od toho čo som to robil uplynul rok a pol a musím povedať, že pleseň sa mi neobjavila nikde. Náter aj postup zabral a odporúčam ho všetkým, ktorí majú problémy s plesnením stien. Zobraziť komentár Skryť komentár

Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: PAM

O značke PAM

 

 

Popredný výrobca náterových hmôt a omietok v Slovenskej republike.

 

Celý sortiment produkcie je postavený na báze disperzií , čím sa firma stala unikátnym výrobcom podporujúcim ekológiu.

Starostlivosť o zákazníka a zabezpečenie poradenskej a konzultačnej činnosti je prvoradým cieľom spoločnosti PAM – ak s.r.o., rovnako tak kvalita produktu.

 

Všetky varianty produktu (3) Biozor Pento + Protiplesňový postrek (bez rozprašovača)

9,27 € - 78,89 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 l bezfarebný 1 L PAM0103 1 l bezfarebný
PAM0103
skladom 9,27 € skladom 9,27 €
+
-
bezfarebný 5 l 5 L PAM0104 bezfarebný 5 l
PAM0104
na objednávku 40,45 € na objednávku 40,45 €
+
-
bezfarebný 10 l 10 L PAM0105 bezfarebný 10 l
PAM0105
na objednávku 78,89 € na objednávku 78,89 €
+
-