DEN BRAVEN - Maliarsky náter
DEN BRAVEN - Maliarsky náter

Značka: Den Braven

43,58 €s DPH

36,32 €bez DPH

DEN BRAVEN - Maliarsky náter
Zatvoriť

DEN BRAVEN - Maliarsky náter

Sample icon Vzorkovník

Značka: Den Braven

Kód produktu: VAR-DEN0027

DEN BRAVEN - Maliarsky náter

Interiérová farba určené na vyzreté omietky, sadrokartón, drevené a papierové podklady a odolnosťou voči oteru a dobrou krycou schopnosťou. Farba rýchlo schne a má výslednú belosť 88%. Výdatnosť: 7-11 m2/kg.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

43,58 €s DPH

36,32 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Interiérová farba určené na vyzreté omietky, sadrokartón, drevené a papierové podklady a odolnosťou voči oteru a dobrou krycou schopnosťou.
Farba rýchlo schne a má výslednú belosť 88%.

Výdatnosť:

- 7-11 m2/kg

Riedenie:

- vodou

Použitie:

+ klasické nátery vápenno-cementových omietok, tehlového muriva, betónových panelov
+ nátery drevotrieskových, drevovláknitých a cemento-trieskových dosiek
+ prekrývanie akrylových tmelov Den Braven za účelom dosiahnutia zhodného vzhľadu s okolitým maliarskym náterom

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, súdržný, vyzretý, bez biologického napadnutia, mastnoty, oleja a iného znečistenia.
Trhliny a praskliny opravte vhodným tmelom a prebrúste.
Pred náterom farbou ošetrite podklad penetračným náterom S-T70 alebo farbou zriedenou vodou v pomere 0,5 L vody na 1 kg farby.

Aplikácia

Po zaschnutí penetračného náteru aplikujte krycí náter zriedený s vodou v pomere 0,3 L vody na 1 kg farby.
Po dôkladnom premiešaní aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním.
Podľa potreby je možné po zaschnutí vrstvy aplikovať druhý krycí náter.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite ihneď vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):

Prvky označovania

Označenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):
Výstražný piktogram: -
Výstražné slovo: -
Výstražné upozornenia: -
Bezpečnostné upozornenia: -

Doplňujúce informácie:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, reakčná zmes zložená z 5-chlór-2-metyl-4- izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1).
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť

Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.
Tento produkt neobsahuje SVHC látku.
Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Den Braven

Slovenská spoločnosť Den Braven s materskou firmou a výrobným závodom v Českej republike. 
Vo vlastnom testovacom stredisku vyvíjajú a následne preverujú kvalitu vlastných výrobkov. Moderná technológia im umožňuje vyhovieť akýmkoľvek požiadavkám na množstvo pri zachovaní vysokej kvality. 
Už 20 rokov patrí Den Braven k popredným svetovým producentom tmelov, silikónov, polyuretánových montážnych pien i technických sprejov. Nakúpte si produkty Den Braven na efarby.sk

Všetky varianty produktu (3) DEN BRAVEN - Maliarsky náter

13,33 € - 43,58 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 7 kg
7 kg DEN0027 biela 7 kg
DEN0027
1-2 dni 13,33 € 1-2 dni 13,33 €
+
-
biela 15 kg
15 kg DEN0028 biela 15 kg
DEN0028
1-2 dni 23,75 € 1-2 dni 23,75 €
+
-
biela 28 kg
28 kg DEN0029 biela 28 kg
DEN0029
1-2 dni 43,58 € 1-2 dni 43,58 €
+
-