ARGENTUM PLUS 20 - Antibakteriálna umývateľná farba
ARGENTUM PLUS 20 - Antibakteriálna umývateľná farba

Značka: Tikkurila

74,19 €s DPH

61,83 €bez DPH

ARGENTUM PLUS 20 - Antibakteriálna umývateľná farba
Zatvoriť

ARGENTUM PLUS 20 - Antibakteriálna umývateľná farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: Tikkurila

Kód produktu: VAR-DEJ7456

ARGENTUM PLUS 20 - Antibakteriálna umývateľná farba

Vodou riediteľný špeciálny vrchný náter na vnútorné steny a stropy s obsahom strieborného fosfátového sklad, ktoré chráni natieraný povrch pre rastom vírusov a baktérií. odoláva silnému opotrebovaniu v náročných podmienkach. Výdatnosť: 8-9 m2/L.

Zobraziť viac
farba (180)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

74,19 €s DPH

61,83 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vodou riediteľný špeciálny vrchný náter na vnútorné steny a stropy s obsahom strieborného fosfátového sklad, ktoré chráni natieraný povrch pre rastom vírusov a baktérií.
Odoláva silnému opotrebovaniu v náročných podmienkach a možno ho čistiť bežne používanými čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami.
Zároveň má veľmi nízku úroveň emisií VOC.
Vhodná je pre použitie do hál, schodísk, nemocníc, polikliník, izby pre pacientov a iné zariadenia, v ktorých sú povrchy vystavené veľkému namáhaniu.
Vhodnými podkladmi pre náter sú betón, omietky, tehly a iné bežné stavebné dosky.

Výdatnosť: 

- 8-9 m2/L

Riedenie:

- vodou 

Špeciálne vlastnosti náteru:

1) Má vysokú schopnosť inaktivovať vírusy proti bovinnému koronavírusu:
Produkt bol testovaný, aby preukázal vysokú aktivitu inaktivácie vírusu proti bovinnému koronavírusu (S379 Riems) pomocou kvantitatívneho testu nosiča podľa ISO 21702:201.
Test vykonalo laboratórium Eurofins (dátum správy o teste: 3. februára 2022)

2) Stanovenie antibakteriálnej aktivity:
Antibakteriálna aktivita lakovaného povrchu bola testovaná podľa ISO 22196.
Použité bakteriálne kmene boli Staphylococcus aureus ATCC 6538P a Escherichia coli ATCC 8739 po dobu 24 hodín.

Príprava podkladu 

Nenatierané povrchy: 
Z povrchu odstráňte špinu a prach.
Povrch v prípade potreby vyrovnajte vhodným tmelom a po zaschnutí prebrúste.
Odstráňte prach po brúsení.

Predtým natierané povrchy:
Predtým natierané povrchy umyte čistiacim prostriedkom Maalipesu, dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť. 
Odstráňte olupujúce sa nátery.
Prebrúste celý povrch a prípadné nerovnosti opravte tmelom. 

Aplikácia 

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.
Aplikujte 1-2 vrstvy valčekom, štetcom alebo striekacou pištoľou.

Údržbový náter: 
Ošetrený povrch si zachováva svoju funkčnosť pri dodržaní intervalu údržbového natierania.
Povrchy ošetrené s Argentum Plus 20 musia byť údržbovo ošetrené rovnakým výrobkom, aby si zachovali svoje vlastnosti.
Ak je povrch ošetrený inými výrobkami, stratí svoje špeciálne vlastnosti.

Povrch čistite neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom a vlhkou handričkou, špongiou alebo kefkou.
Veľmi špinavý povrch očistite mierne alkalickým (pH 8-10) čistiacim prostriedkom.
Dôkladne opláchnite vodou.

Čistenie náradia 

Náradie po skončení prác umyte vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Definícia výrobku:
Zmes
Klasifikácia podľa (ES) č. 1272/2008
Aquatic Chronic 3, H412
Tento produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v znení neskorších predpisov.

Prvky označovania

Výstražný piktogram (CLP): Bez výstražného piktogramu.
Výstražné slovo (CLP): Bez signálneho slova.

Výstražné upozornenia

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Bezpečnostné upozornenia

Všeobecné: Nie je použiteľné.
Prevencia:
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Odozva: Nie je použiteľné.
Uchovávanie: Nie je použiteľné.
Zneškodňovanie: Nie je použiteľné.

Obsahuje:
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón (BIT) a reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Tikkurila

Tikkurila je fínsky výrobca farieb. Napríklad Tikkurila na drevo ponúka širokú škálu prémiových farieb pre domácich majstrov i pre profesionálov v produktovej rade Tikkurila Valtti. Široké portfólio zahŕňa interiérové i exteriérové nátery, lazúry, oleje, nátery na drevo, kov i farba na betón od Tikkurila. Väčšina farieb sa tónuje do širokej palety farieb s najvyššou pestrosťou. Je zárukou kvality a vášho úspešného výsledku. 

Výnimočné vlastnosti farieb Tikkurila: 
- dlhá životnosť náteru - kvalita produktov je zárukou dlhej životnosti a jednoduchej údržby
- EKO aspekt - väčšina náterov je vodouriediteľná a vhodná pre alergikov 
- množstvo odtieňov - najväčší rozsah, najvyššia presnosť a dokonalá reprodukovateľnosť


Tikkurila poskytuje spotrebiteľom, odborníkom a priemyslu užívateľsky príjemné a environmentálne udržateľné riešenia na ochranu a dekoráciu. Tikkurila je silný regionálny hráč, ktorého cieľom je byť vedúcou spoločnosťou v oblasti farieb v severskej oblasti a východnej Európe vrátane Ruska.

Všetky varianty produktu (360) ARGENTUM PLUS 20 - Antibakteriálna umývateľná farba

66,66 € - 368,14 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 2,7 L
2,7 L DEJ7457 biela 2,7 L
DEJ7457
1-2 dni 68,33 € 1-2 dni 68,33 €
+
-
TVT F497 - paper 2,7 L 2,7 L DEJ7458 TVT F497 - paper 2,7 L
DEJ7458
1-2 dni 68,47 € 1-2 dni 68,47 €
+
-
TVT F448 - lotus 2,7 L 2,7 L DEJ7459 TVT F448 - lotus 2,7 L
DEJ7459
1-2 dni 68,52 € 1-2 dni 68,52 €
+
-
TVT G503 - calla 2,7 L 2,7 L DEJ7460 TVT G503 - calla 2,7 L
DEJ7460
1-2 dni 68,49 € 1-2 dni 68,49 €
+
-
TVT K503 - palace 2,7 L 2,7 L DEJ7461 TVT K503 - palace 2,7 L
DEJ7461
1-2 dni 68,49 € 1-2 dni 68,49 €
+
-
TVT L503 - snowdrift 2,7 L 2,7 L DEJ7462 TVT L503 - snowdrift 2,7 L
DEJ7462
1-2 dni 68,49 € 1-2 dni 68,49 €
+
-
TVT M503 - opal 2,7 L 2,7 L DEJ7463 TVT M503 - opal 2,7 L
DEJ7463
1-2 dni 68,49 € 1-2 dni 68,49 €
+
-
TVT V503 - winter 2,7 L 2,7 L DEJ7464 TVT V503 - winter 2,7 L
DEJ7464
1-2 dni 68,51 € 1-2 dni 68,51 €
+
-
TVT F300 - camelia 2,7 L 2,7 L DEJ7465 TVT F300 - camelia 2,7 L
DEJ7465
1-2 dni 68,54 € 1-2 dni 68,54 €
+
-
TVT F503 - jasmine 2,7 L 2,7 L DEJ7466 TVT F503 - jasmine 2,7 L
DEJ7466
1-2 dni 68,52 € 1-2 dni 68,52 €
+
-