ANTISPOT E0904 - Základný izolačný náter
ANTISPOT E0904 - Základný izolačný náter

Značka: COLORLAK

ANTISPOT E0904 - Základný izolačný náter
Zatvoriť

ANTISPOT E0904 - Základný izolačný náter

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Kód produktu: VAR-CL01103

ANTISPOT E0904 - Základný izolačný náter

Základný izolačný náter chrániaci konečnú vrstvu pred prenikaním nečistôt vo forme solí na povrch. Používa sa predovšetkým pre priestory zničené nikotínom a pod. Náter znižuje nasiakavosť povrch a tiež má spevňujúci účinok. Výdatnosť: 5-10 m2/kg.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

3 dni

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Základný izolačný náter chrániaci konečnú vrstvu pred prenikaním nečistôt vo forme solí na povrch.
Používa sa predovšetkým pre priestory zničené nikotínom a pod.
Náter znižuje nasiakavosť povrch a tiež má spevňujúci účinok. 
Je možné ho aplikovať na rôzne podklady - minerálne a disperzné podklady, kameň, drevocementové podklady, vápenné, vápenno-cementové, cementové, sadrové omietky, betón a pod. 

Výdatnosť: 

- 5-10 m2/kg

Riedenie:

- neriedi sa

Príprava podkladu 

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, zbavený prachu, zatmelený, zbavený nečistôt a starých nesúdržných náterov. 
Zároveň musí byť izolovaný od zemnej vlhkosti.
Biologicky napadnuté podklady najskôr ošetrite vhodným biocídnym prípravkom a následne mechanicky za mokra odstráňte.

Aplikácia 

Základný náter aplikujte valčekom, štetkou alebo striekaním.
Prípravok sa neriedi, avšak v prípade nutnosti je možné pridať maximálne 0,05-0,1 L vody na 1 kg.
Veľmi savé podklady ešte pred použitím izolačného náteru napenetrujte pomocou prípravku Ekopen E0601.
Aplikujte v jednej vrstve a nechajte dôkladne zaschnúť cca 4 hodiny.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.
Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES: odpadá

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) odpadá
Piktogramy nebezpečnosti:
odpadá
Signálne slovo:
odpadá
Upozornenia na nebezpečnosť
Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

Ďalšie údaje

Obsah VOC: VR kat.A/h): 30 g/l. Výrobok obsahuje 0 g/l VOC.

Iná nebezpečnosť

PBT:
Zmes podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentná, bioakumulatívna a toxická) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
vPvB:
Zmes podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: COLORLAK

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (2) ANTISPOT E0904 - Základný izolačný náter

15,60 € - 64,15 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
transparentná 1 L 1 L CL01104 transparentná 1 L
CL01104
3 dni 15,60 € 3 dni 15,60 €
+
-
transparentná 5 kg 5 kg CL01105 transparentná 5 kg
CL01105
na objednávku 64,15 € na objednávku 64,15 €
+
-