ADLER ALLWETTERLACK - Lodný lak
ADLER ALLWETTERLACK - Lodný lak

Značka: ADLER

Otázky & odpovede (2)

14,45 €s DPH

12,04 €bez DPH

  • Najpredávanejší
ADLER ALLWETTERLACK - Lodný lak
Zatvoriť

ADLER ALLWETTERLACK - Lodný lak

Sample icon Vzorkovník

Značka: ADLER

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-AD0962

ADLER ALLWETTERLACK - Lodný lak

Bezfarebný lak zo syntetickej živice pre drevo v interiéri i exteriéri - záhradný nábytok, pivné stoly, brány. Vhodný je pre natieranie lodí i k prelakovaniu lakov syntetickej živice alebo vodouriediteľných farebných lakov, aby sa zabránilo odretiu farby. Lak má ľahko žltý nádych. Výdatnosť: cca 10…

Zobraziť viac
farba (2)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

14,45 €s DPH

12,04 €bez DPH

  • Najpredávanejší

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v piatok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Bezfarebný lak zo syntetickej živice pre drevo v interiéri i exteriéri - záhradný nábytok, pivné stoly, brány. 
Vhodný je pre natieranie lodí i k prelakovaniu lakov syntetickej živice alebo vodouriediteľných farebných lakov, aby sa zabránilo odretiu farby.
Je bez zápachu, rýchloschnúci s veľmi dobrou odolnosťou voči krémom aj tukom. 
Lak má ľahko žltý nádych. 

Výdatnosť:

- cca 10 m2/L v jednom nátere

Riedenie: 

- výrobok je pripravený na náter 

Príprava podkladu 

Drevo vybrúste zrnitosťou 120. 
Drevo v exteriéri najskôr naimpregnujte výrobkom Pulle Imprägnier-grund. 
Suché povrchy určené k prelakovaniu ľahko vybrúste zrnitosťou 220. 

Na pripravený podklad naneste dve vrstvy laku s medzičasom 12 hodín. 
Náter je nelepivý po 8 hodinách a prach sa nelepí po 4 hodinách. 

Čistenie náradia 

Náradie očistite prípravkom Adler Adlerol. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na zdravie ľudí a na životné
prostredie
Produkt je horľavý a môže byť zapálený z potenciálnych zdrojov vznietenia.
2.2 Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)
- Výstražné slovo pozor
- Piktogramy
GHS02, GHS07Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
- Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah, nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
- Ďalšie informácie o nebezpečnosti
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH208 Obsahuje ftalanhydrid. Môže vyvolať alergickú reakciu.
- Označenie pre nebezpečné zložky Uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické zlúčeniny, <2% aromáty, ťažký benzín (ropný), ťažká frakcia, hydrogenačne odsírený, ťažký benzín (ropný), ťažká frakcia, hydrogenovaný, xylén
2.3 Iná nebezpečnosť

U handry, ktorá je napustená oxidačne vysychavými produktmi, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia! Napustené handry nechajte vyschnúť rozložené. Prechovávanie je potrebné v uzatvorených kovových nádobách poprípade pod vodou. .
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.
... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
vojtekova
je vhodny tento lak aj na parkety v byte, ake mate skusenosti ,ake komentare su od zakaznikov dakujem za odpoved

Pýtal sa vojtekova, 21. november 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
22. november 2021

Dobrý deň.  Na parkety v byte by som skôr použil tvrdý voskový olej napr. https://www.efarby.sk/osmo-tvrdy-voskovy-olej-protismykovy. lak má jednu nevýhodu  to tú, že pri obnovovaní náteru je potrebné celú lakovú vrstvu prebrúsiť.

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: ADLER

O značke ADLER

Spoločnosť ADLER, oddaná duchu zakladateľa spoločnosti Johanna Berghofa, je dodnes rodinným podnikom.
Nosnými značkami v segmente ochrany dreva sú Adler Pullex, Adler Legno a Adler Lignovit.
S pobočkami a predajnými partnermi po celej Európe je značka Adler pevne ukotvená na európskom trhu.
Produkujú, vyrábajú, skúmajú a vyvíjajú v sídle firmy v meste Schwaz v Tirolsku a to od roku 1934.
Kladú dôraz na inovácie, povedomie o kvalite, služby a udržateľnosť, ktoré sú hlavnými prvkami ich úspechu.
Ako popredný rakúsky výrobca farieb a lakov nesie zodpovednosť za zdravie a spokojnosť zamestnancov, za životné prostredie, klímu, ale i za spokojnosť zákazníkov.
O udržateľnosti iba nehovoria - touto zodpovednosťou žijú - deň za dňom a celým srdcom.
Viac sa o spoločnosti Adler môžete dozvedieť z videa:

Produkty Adler sme sa rozhodli podporiť aj my v efarby.sk pretože ich vnímame ako vysokokvalitné.
Zákazníkovi tým dodávame pridanú hodnotu vo forme životnosti.
Efarby v spolupráci s Jurajom Šokom Tabačkom natočili vtipné scénky, ktoré Vám priblížia produkty Adler.
Ak sa chcete dozvedieť viac pikošiek zo zákulisia natáčania, prečítajte si náš článok alebo si pozrite všetky videá, ktoré sme so Šokom natočili.

Všetky varianty produktu (6) ADLER ALLWETTERLACK - Lodný lak

14,45 € - 76,03 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
375 ml lesklý 0,375 L AD0962 375 ml lesklý
AD0962
1-2 dni 14,45 € 1-2 dni 14,45 €
+
-
750 ml lesklý 0,75 L AD0963 750 ml lesklý
AD0963
1-2 dni 24,54 € 1-2 dni 24,54 €
+
-
375 ml matný 0,375 L AD0965 375 ml matný
AD0965
skladom 14,45 € skladom 14,45 €
+
-
matný 750 ml 0,75 L AD0966 matný 750 ml
AD0966
skladom 24,54 € skladom 24,54 €
+
-
matný 2,5 L 2,5 L AD3258 matný 2,5 L
AD3258
skladom 76,03 € skladom 76,03 €
+
-
lesklý 2,5 L 2,5 L AD3259 lesklý 2,5 L
AD3259
skladom 76,03 € skladom 76,03 €
+
-