ALKYTON - Antikorózna farba na hrdzu 2v1
ALKYTON - Antikorózna farba na hrdzu 2v1

Značka: DUPLI COLOR

Otázky & odpovede (14)

17,34 €s DPH

14,45 €bez DPH

22,20 €
 • Ušetríte 22%
ALKYTON - Antikorózna farba na hrdzu 2v1
Zatvoriť

ALKYTON - Antikorózna farba na hrdzu 2v1

Sample icon Vzorkovník

Značka: DUPLI COLOR

Otázky & odpovede: 7

Kód produktu: VAR-TR0001

ALKYTON - Antikorózna farba na hrdzu 2v1

Syntetická farba pre náter kovových podkladov s vynikajúcou pružnosťou, odolnosťou voči úderu a dobrou charakteristikou zasychania i pri nižších teplotách (+5°C). Účinné antikorózne pigmenty vytvárajú dlhodobú ochranu. Výdatnosť: 10,5 m2/L.

Zobraziť viac
farba (40)

  Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

17,34 €s DPH

14,45 €bez DPH

22,20 €
 • Ušetríte 22%

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.
Alkyton je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.
Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni.

Alkyton je náterová hmota v širšej škále farebných odtieňov, ktorú je možné použiť pre náter rôznych prvkov v exteriéri - nových i skorodovaných kovov, strechy, konštrukcie, kovový nábytok, plot a pod. 
Náter má vynikajúcu pružnosť, odolnosť voči nárazom a dobrým zasychaním. 
Obsahuje antikorózne pigmenty, ktoré zabezpečia ochranu voči korózií. 
Vďaka extrémnej pružnosti je a odolnosti proti pôsobeniu vonkajších vplyvom je možné Alkyton použiť aj pre náter dreva v exteriéri ošetreného základným náterom.
Je možné ho použiť i k náterom betónu.

Spotreba: 

- cca 10,5 m2/L

Riedenie: 

- S 6005 (riedidlo pre manuálne natieranie farby)
- aplikácia štetcom a valčekom: maximálne 10% riedidla

- S 6001 (riedidlo pre strojové aplikovanie farby)
 - aplikácia vzduchovým striekaním: 10-30% riedidla
- aplikácia bezvzduchovým striekaním: až do 20% riedidla

Príprava podkladu 

Odstráňte olej, mastnotu, a akékoľvek iné nečistoty. 
Zle súdržné nátery a hrdzu je potrebné odstrániť. 
Povrch musí byť pred aj behom aplikácie čistý a suchý. 

Pri aplikácií na kov, ktorý sa nachádza v prostredí s väčším priemyselným znečistením odporúčame aplikáciu v kombinácií so základnými nátermi.
Tam kde nie je povrch možné očistiť odporúčame použitie základného náteru - Penetrátor.
Nový aj zoxidovaný pozinkovaný plech, inox aj ľahké kovy odporúčame ošetriť náterom - Galvinol.

Aplikácia 

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte. 
Pokiaľ to nie je nutné farbu nerieďte - v prípade potreby je možné riedenie riedidlom S 6005. 

Aplikácia štetcom: 

Používajte ploché štetce s prírodným dlhým vlasom. 
Najskôr natrite kritické miesta - hrany, ťažšie dostupné miesta, hlavice šróbov a pod.
Po zaschnutí vykonajte kompletný náter. 
Riedenie maximálne do 10% riedidla. 

Aplikácia valčekom: 

Používajte perlonové alebo mohérové valčeky. 
Nanášajte farbu rovnomernými ťahmi v jednom smere. 
Vyhnite sa mnoho opakovaným ťahom valčeka i tlačením na valček pri nátere. 
Aplikácia valčekom si môže vyžadovať náter dvoch vrstiev. 
Riedenie maximálne do 10% riedidlom S 6005. 

Náter je možné aplikovať aj bezvzduchovým a vzduchovým striekaním. 

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác ihneď umyte riedidlo S 6005 alebo C 6000.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Definícia výrobku:
Zmes
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412
Klasifikácia podľa smernice (ES) č.1272/2008
Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č.1272/2008. 

Prvky označovania

Piktogramy nebezpečnosti:


Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

Horľavá kvapalina a pary.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

Všeobecné:
P103 - Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku
Prevencia:

P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa
a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
Odozva:

P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky
kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou.
Uchovávanie:
P403 + P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
Zneškodňovanie:

P501 - Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a
medzinárodnými predpismi.

Doplňujúce prvky označovania

Obsahuje kyselina neodekánová, kobaltová soľ.
Môže vyvolať alergickú reakciu.
Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky. Pozor!
Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Iná nebezpečnosť

Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe.

... viac


Otázky & Odpovede

7 otázka
7 odpoveď
Ema
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ,že tá cena na Alkyton je za 0,25l 8,4 eur.

Pýtal sa Ema, 8. marec 2024

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
11. marec 2024

Dobrý deň. Áno, tá cena ( 0,25L za 8,40 Eur s DPH ) je platná. Potom sa Vám skôr oplatí balenie 0,75 L v cene 17,34 Eur s DPH pri odtieni slonová kosť.

Viliam Slobodnik
Dobry den, je tato farba vhodna na zhrdzavenu parabolu?

Pýtal sa Viliam Slobodnik, 23. máj 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
23. máj 2023

Dobrý deň. Áno, môže byť aj farba Alkyton ale nedoporučujem moc tmavé odtiene a ani strieborný. A tiež je dobré aby to nebol lesklý variant ale saténový alebo matný napr. https://www.efarby.sk/alkyton-antikorozna-farba-na-hrdzu-2v1?variant=21427

Ladislav
Chcel by som natrieť rám a poklop žumpy. Je z ocele. Bude vhodná táto farba? ( Z výparov zo žumpy tam stále mám kvapôčky odspodu)

Pýtal sa Ladislav, 25. september 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
26. september 2022

Dobrý deň. Áno táto farba je na daný účel vhodná. Kedže podklad bude chemicky zaťažovaný tu by som pravdepodobne odporučil ešte použiť základný náter https://www.efarby.sk/penetrator-zakladna-farba-na-silnu-koroziu

Ondrej
Zdravíčko chcem natrieť rám braničky a brány. Materiál je ocel jakel. farba bude čierna. Chcem niečo trvácne aby to nehrdzavelo. jedna sa o novú branu, preto som rozmýšľal ako základ Zingu a na to nejakú dvojzložkovú farbu čiernu? čo si o tom myslíte a je to vhodné riešenie?

Pýtal sa Ondrej, 9. september 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
10. september 2021

Dobrý deň. Použiť Zingu ( galvanizácia za studena ) je dobrý nápad a ako vrchnú dvojzložkovú farbu by som odporučil použiť polyuretán napr. https://www.efarby.sk/u-2081-chemopur-e-vrchna-polyuretanova-farba-na-kov-beton-drevo

Peter Kulíšek
Dobry pri striekany pistolou v akom pomerem mozem riedit , tiez max. 10% ?

Pýtal sa Peter Kulíšek, 30. august 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
31. august 2021

Dobrý deň. Pri striekaní pištoľou sa doporučuje riediť farbu riedidlom S 6001 max do 30% ( podľa potreby ) aby nezanieslo trysky. Aplikácia vzduchovým striekaním: 10-30% riedidla, veľkosť trysky 1-1,5mm, tlak 2-4 bary.
Aplikácia bez vzduchovým striekaním: 10-20% riedidla, veľkosť trysky 0,009-0,013 inch, tlak 150-200 barov.

Hodnotenie zákazníkov

4.8

z 5 hviezdičiek

13 hodnotení

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(11 hodnotení)
4
(1 hodnotenie)
3
(1 hodnotenie)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov
13 hodnotení
Michal B.

18. október 2021

Natierali sme Alkytonom strechu na chate. Ďakujeme za rýchle dodanie! Zobraziť komentár Skryť komentár

Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Tomáš Ďuriník

16. december 2021

Použila sa farba alkyton + silikónová farba,
kde sa na stenu naniesli štetcom zo 4 šmuhy alkytonu + 1-2 šmuhy
silikónovej farby a rozťahovalo a gletovalo sa to benátskym
hladítkom do tohto strakatého a hladkého tvaru. Podklad musel byť
vyspravený a hladký (rimano). Zobraziť komentár Skryť komentár

Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Anonýmný zákazník

6. august 2020

 • Veľmi dobre kryje už pri 1. vrstve
 • Krásne sa leskne
 • Ľahko sa natiera
 • Široký výber odtieňov
 • Zatiaľ som žiadne nenašiel. Po čase uvidíme.
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Norbert J.

19. august 2021

 • jednoduché pouzitie
 • rychle a spolahlive dodanie
 • neviem povedať
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Anonýmný zákazník

30. apríl 2020

 • + perfektné krytie už pri prvom nátere
 • + s valčekom dosiahnete vizuálny efekt ako pri striekaní pištoľou
 • + akciová ponuka na 1kg farby za výhodnú cenu
 • + široká škála odtieňov
 • + obsahuje viacej farbyva, menej prímesí
 • - nezaznamenal som, ak nie si babrák, skvelá voľba
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

Všetky varianty produktu (102) ALKYTON - Antikorózna farba na hrdzu 2v1

8,40 € - 98,77 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
ral 1007 - žltá sýta 750 ml
0,75 L TR0001 ral 1007 - žltá sýta 750 ml
TR0001
1-2 dni 22,20 € 17,34 € 1-2 dni 22,20 € 17,34 €
+
-
ral 1015 - slonová kosť 250 ml
0,25 L TR0003 ral 1015 - slonová kosť 250 ml
TR0003
1-2 dni 10,75 € 8,40 € 1-2 dni 10,75 € 8,40 €
+
-
ral 1015 - slonová kosť 750 ml
0,75 L TR0004 ral 1015 - slonová kosť 750 ml
TR0004
1-2 dni 22,20 € 17,34 € 1-2 dni 22,20 € 17,34 €
+
-
750 ml ral 3000 - červená
0,75 L TR0009 750 ml ral 3000 - červená
TR0009
1-2 dni 22,20 € 17,34 € 1-2 dni 22,20 € 17,34 €
+
-
5 l ral 3000 - červená
5 L TR0010 5 l ral 3000 - červená
TR0010
1-2 dni 115,49 € 98,77 € 1-2 dni 115,49 € 98,77 €
+
-
250 ml ral 5002 - modrá ultramarín
0,25 L TR0014 250 ml ral 5002 - modrá ultramarín
TR0014
1-2 dni 10,75 € 8,40 € 1-2 dni 10,75 € 8,40 €
+
-
750 ml ral 5002 - modrá ultramarín
0,75 L TR0015 750 ml ral 5002 - modrá ultramarín
TR0015
1-2 dni 22,20 € 17,34 € 1-2 dni 22,20 € 17,34 €
+
-
5 l ral 5002 - modrá ultramarín
5 L TR0016 5 l ral 5002 - modrá ultramarín
TR0016
1-2 dni 115,49 € 98,77 € 1-2 dni 115,49 € 98,77 €
+
-
250 ml ral 5010 - tmavo modrá
0,25 L TR0017 250 ml ral 5010 - tmavo modrá
TR0017
1-2 dni 10,75 € 8,40 € 1-2 dni 10,75 € 8,40 €
+
-
750 ml ral 5010 - tmavo modrá
0,75 L TR0018 750 ml ral 5010 - tmavo modrá
TR0018
1-2 dni 22,20 € 17,34 € 1-2 dni 22,20 € 17,34 €
+
-