ALBAPURA PLATINUM - Snehobiela umývateľná interiérová farba
ALBAPURA PLATINUM - Snehobiela umývateľná interiérová farba

Značka: Chemolak

70,16 €s DPH

58,47 €bez DPH

ALBAPURA PLATINUM - Snehobiela umývateľná interiérová farba
Zatvoriť

ALBAPURA PLATINUM - Snehobiela umývateľná interiérová farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C04094

ALBAPURA PLATINUM - Snehobiela umývateľná interiérová farba

Snehobiela umývateľná farba určená na dekoratívne nátery najmä pre náročné povrchy a vysoko zaťažované miesta. Má vynikajúcu kryciu schopnosť, paropriepustnosť a a je jemne parfumovaná. Výdatnosť: 7-10 m2/kg.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

70,16 €s DPH

58,47 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Snehobiela umývateľná farba určená na dekoratívne nátery najmä pre náročné povrchy a vysoko zaťažované miesta - kúpeľne, kuchyne.
Vyniká výbornou výdatnosťou a vysokou belosťou, ktorá opticky rozširuje miestnosť.
Farba je paropriepustná a tak umožňuje dýchanie a uvoľňovanie nadbytočnej vlhkosti stien.
Je jemne parfumovaná, ľahko sa aplikuje a vytvára hladký, zamatovo matný povrch.
Je možné ju aplikovať na rôzne podklady - sadrokartón, murivo, omietky, stierky, vyzreté muriva, sadrové omietky a pod.
Náter sa vyznačuje úplnou oteruvzdornosťou za sucha a je umývateľná.

Výdatnosť: 

- 7-10 m2/kg

Riedenie:

- vodou

- aplikácia štetcom alebo valčekom: 0-10% vody
- aplikácia VT striekaním:
0-5% vody
- aplikácia vzduchovým striekaním:
5-15% vody

Príprava podkladu

Natieraný povrch musí byť pevný, suchý a čistý.
Pred natieraním starších stien odstráňte z povrchu prach, prípadne veľmi špinavý mastný povrch umyte saponátovým roztokom.
Hrubšie, odlupujúce sa vrstvy starých náterov zoškrabte.
V prípade stien napadnutým plesňami je dôležité najskôr odstrániť zdroj znečistenia a potom ošetrite vhodným protiplesňovým prostriedkom.
Nerovnosti a praskliny vyplňte vhodným tmelom. 

Na nové alebo veľmi savé steny odporúčame ako prvé aplikovať penetračný náter Decorhit P alebo farbu zriedenú s vodou v pomere 1:1.

Aplikácia

Prd použitím farbu dôkladne premiešajte.
Aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním v dvoch vrstvách.
Preschnutý náter je možné pretierať najskôr po troch hodinách ďalšou vrstvou.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite pomocou vody.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
žiadna

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram: žiadny
Výstražné slovo: žiadne

Výstražné upozornenia

EUH 208 Obsahuje zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón; 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón.
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.

Obsahuje: -

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac


Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (3) ALBAPURA PLATINUM - Snehobiela umývateľná interiérová farba

16,78 € - 70,16 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 3 kg
3 kg C04095 biela 3 kg
C04095
skladom 16,78 € skladom 16,78 €
+
-
biela 15 kg
15 kg C04096 biela 15 kg
C04096
skladom 70,16 € skladom 70,16 €
+
-
biela 8 kg
8 kg C04097 biela 8 kg
C04097
skladom 40,24 € skladom 40,24 €
+
-