AKRYLCOL MAT V2045 - Matná vodou riediteľná vrchná farba
AKRYLCOL MAT V2045 - Matná vodou riediteľná vrchná farba

Značka: COLORLAK

41,50 €s DPH

34,58 €bez DPH

AKRYLCOL MAT V2045 - Matná vodou riediteľná vrchná farba
Zatvoriť

AKRYLCOL MAT V2045 - Matná vodou riediteľná vrchná farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Kód produktu: VAR-CL01069

AKRYLCOL MAT V2045 - Matná vodou riediteľná vrchná farba

Matná rýchloschnúca farba k najrôznejším vonkajším i vnútorným náterom dreva, drevených materiálov, kovu, minerálnych podkladov, lepenky, papiera a pod. Má výbornú odolnosť voči poveternosti a UV žiareniu a nezapácha. Výdatnosť: 9-10 m2/L.

Zobraziť viac
farba (14)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

41,50 €s DPH

34,58 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Matná rýchloschnúca farba k najrôznejším vonkajším i vnútorným náterom dreva, drevených materiálov, kovu, minerálnych podkladov, lepenky, papiera a pod.
Má výbornú odolnosť voči poveternosti a UV žiareniu a nezapácha. 
Farba je vhodná aj pre náter detských hračiek. 
Univerzálne použitie farby zahŕňa použitie na okná, dvere, podbitie, ploty, odkvapy, záhradný nábytok, interiérový nábytok, soklov, stien a pod.

Výdatnosť: 

- 9-10 m2/L

Riedenie:

- vodou

Príprava podkladu

Všetky podklady musia byť pred aplikáciou zbavené nečistôt, mastnoty, zbytkov vosku, prachu a pod.
Musí byť čistý, suchý, pevný a hladký.

Drevo:
Odstráňte živicu, prebrúste a odstráňte prach z brúsenia.
Vlhkosť dreva môže byť maximálne 12%.
V exteriéri ochráňte drevo najskôr biocídnym napúšťadlom napr. Lignostop a v interiéri urobte základný náter farbou zriedenou s vodou.

Kov:
Kovové podklady odporúčame najskôr ošetriť antikoróznym základom a jemne prebrúsiť.
Pri nátere pozinku je možné farbu nanášať priamo bez základného náteru.

Minerálne podklady:
Dôkladne odstráňte všetky nepriľnavé a nevhodné nátery, mechanické nečistoty a pri nerovnostiach povrch vyrovnajte.
Minerálne podklady musia byť dostatočne pevné, vyzreté, suché a odizolované od vlhkosti.
Savé plochy ošetrite vhodnou penetráciou alebo  nariedenou farbou.

Neglazovaná keramika:
Povrch dobre očistite, odmastite a ak je to možné jemne prebrúste.

Plasty:
Je potrebné ich dobre očistiť, odmastiť a ľahko prebrúsiť brúsnym papierom.
Pre plasty s neurčitým zložením je nutné najskôr odskúšať priľnavosť farby k podkladu.

Aplikácia

Farbu pred aplikáciou dôkladne premiešajte.
V prípade potreby rieďte vodou podľa potrebného pomeru a podkladu.
Aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním ako vrchný náter v 1-2 vrstvách.
Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami je cca 5 hodín.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác ihneď očistite vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa CLP.

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) odpadá
Výstražné piktogramy:
odpadá
Výstražné slovo:
odpadá
Výstražné upozornenia:
odpadá

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
(P vety sú nepovinné)

Ďalšie údaje

EUH208 Obsahuje zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (EC 247-500-7) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (EC 220-239-6) (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Obsah VOC: VR kat.A/d): 130 g/l. Obsahuje max. 28 g/l VOC.

Iná nebezpečnosť

PBT:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický) v
súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (32) AKRYLCOL MAT V2045 - Matná vodou riediteľná vrchná farba

11,04 € - 175,91 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
C1000 - biela 0,6 L
0,6 L CL01070 C1000 - biela 0,6 L
CL01070
3 dni 11,04 € 3 dni 11,04 €
+
-
C1000 - biela 2,5 L
2,5 L CL01071 C1000 - biela 2,5 L
CL01071
3 dni 41,50 € 3 dni 41,50 €
+
-
C1000 - biela 9 L
9 L CL01072 C1000 - biela 9 L
CL01072
na objednávku 142,21 € na objednávku 142,21 €
+
-
C1120 - šedá 0,6 L
0,6 L CL01073 C1120 - šedá 0,6 L
CL01073
3 dni 11,04 € 3 dni 11,04 €
+
-
C1120 - šedá 2,5 L
2,5 L CL01074 C1120 - šedá 2,5 L
CL01074
3 dni 41,50 € 3 dni 41,50 €
+
-
C1230 - šedá AQ 0,6 L
0,6 L CL01075 C1230 - šedá AQ 0,6 L
CL01075
3 dni 11,04 € 3 dni 11,04 €
+
-
C1230 - šedá AQ 2,5 L
2,5 L CL01076 C1230 - šedá AQ 2,5 L
CL01076
na objednávku 41,50 € na objednávku 41,50 €
+
-
C1230 - šedá AQ 9 L
9 L CL01077 C1230 - šedá AQ 9 L
CL01077
na objednávku 142,21 € na objednávku 142,21 €
+
-
C1999 - čierna 0,6 L
0,6 L CL01078 C1999 - čierna 0,6 L
CL01078
3 dni 11,04 € 3 dni 11,04 €
+
-
C1999 - čierna 2,5 L
2,5 L CL01079 C1999 - čierna 2,5 L
CL01079
na objednávku 41,50 € na objednávku 41,50 €
+
-