Adler Pullex Renovier Grund - polokrycí renovačný základný náter na zvetralý drevodom či okná
Adler Pullex Renovier Grund - polokrycí renovačný základný náter na zvetralý drevodom či okná

Značka: ADLER

Otázky & odpovede (2)

50,72 €s DPH

42,27 €bez DPH

  • Najpredávanejší
Adler Pullex Renovier Grund - polokrycí renovačný základný náter na zvetralý drevodom či okná
Zatvoriť

Adler Pullex Renovier Grund - polokrycí renovačný základný náter na zvetralý drevodom či okná

Sample icon Vzorkovník

Značka: ADLER

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-AD0008

Adler Pullex Renovier Grund - polokrycí renovačný základný náter na zvetralý drevodom či okná

Ochranná krycia impregnácia na drevo určená pre sanáciu silno zvetralých povrchových úprav v exteriéri. Okrem impregnovania aj egalizuje a zosvetľuje drevený povrch. Výdatnosť: cca 8-12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

50,72 €s DPH

42,27 €bez DPH

  • Najpredávanejší

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Ochranná krycia impregnácia na drevo určená pre sanáciu silno zvetralých povrchových úprav v exteriéri.
Okrem impregnovania aj egalizuje a zosvetľuje drevený povrch. 
Vhodná pre sanáciu lazúrovacích a krycích povrchových úprav v exteriéri ako napr. drevené domky, striešky, drevené obklady, balkóny, okná, vchodové dvere a pod. 

Výdatnosť: 

- cca 8-12 m2/L

Riedenie: 

- produkt je pripravený na natieranie 

Príprava podkladu 

Podklad musí byť čistý, suchý, nosný a bez deliacich substancií ako vosk, živice, silikón a pod. 
Drevný prach odstráňte.

Rozmerovo stabilné drevené stavebné diely: 

Zvetralé, zašednuté drevo, staré zvyšky náterov neschopné niesť nový náter, prach a nečistoty odstráňte buď ručne pomocou mosadznej kefy alebo strojovou kefovou brúskou. 
intaktné, nie savé staré nátery prebrúste brúsnym papierom zrnitosti 80. 

Rozmerovo nestabilné drevené stavebné diely: 

Nie nosné, uvoľnené nátery odstráňte. 
Dobre priľnuté staré nátery obrúste zrnitosťou 60 a dobrúste zrnitosťou 120. 

Aplikácia 

Na pripravený podklad naneste krycí náter v jednej vrstve sýto. 
Pri silno savých podkladoch natrite 2 vrstvy. 
Čas schnutia jednotlivých vrstiev je cca 12 hodín. 

Pri sanácií krycími nátermi na báze vody a pri nánose priveľkej vrstvy vykonajte medzibrúsenie zrnitosťou 220 alebo zodpovedajúcim brúsnym rúnom. 

Následne ako vrchný náter použite napr. Pullex Top lasur, Pullex Color alebo Fenster Lasur. 

Čistenie náradia 

Náradie po skončení prác umyte prípravkom Adlerol. 

Ako si s pomocou lazúry Pullex Renovier Grund zrenovovať drevenú fasádu? Dočítate sa v našom článku v bloguKlasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na zdravie ľudí a na životné
prostredie
Produkt je horľavý a môže byť zapálený z potenciálnych zdrojov vznietenia.
2.2 Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)
- Výstražné slovo pozor
- Piktogramy
GHS02Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
- Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P240 Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
P242 Používajte neiskriace prístroje.
P243 Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.
Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.
- Ďalšie informácie o nebezpečnosti
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH208 Obsahuje Fatty acids, tall-oil, esters with polyethylene glycol mono(hydrogen maleate),
compds. with amides from diethylenetriamine and tall-oil fatty acids, 3-jód-2-propinylbutylkarbamát, terpentínový olej. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
2.3 Iná nebezpečnosť

U handry, ktorá je napustená oxidačne vysychavými produktmi, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia! Napustené handry nechajte vyschnúť rozložené. Prechovávanie je potrebné v uzatvorených kovových nádobách poprípade pod vodou. . Uchovávajte mimo dosahu detí a neodvádzajte do kanalizácie. Zvyšky riadne zlikvidujte (spoločnosť zaoberajúca sa zberom problémových látok, likvidáciou). Prázdne nádoby sa musia dodávať do recyklačného systému. Pri spracovaní produktu sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.


... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Alex
Prosím Vás, plánujem renovovať eurookná a pozrel som si vaše video. Je veľmi užitočné avšak ako mám odhadnúť spotrebu základného náteru na eurookná renoviever grund a následne lazúry Pullex Top lasur? Potrebujem spraviť asi 4 okná rozmeru cca 150x100cm. Koľko si mám objednať z jednotlivých balení? Ďakujem

Pýtal sa Alex, 31. máj 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
31. máj 2022

Dobrý deň. Z náteru Renovier grund spravíte cca 10 m2 z 1L náteru v jednej vrstve. Ak je podklad už moc preschnutý tak by som odporučil natrieť dve vrstvy. Náter Top Lasur má výdatnosť cca 10-11 m2 / 1L lazúry. Tu by som odporučil určite dva nátery. Objednal by som si 2x0,75L Renovier Grund a 2x0,75L Top Lasur.

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
1 hodnotenie
Tibor

31. máj 2022

Potrebovali sme už zrenovovať eurookná. Po vybrúsení som tento základný nater natieral na celý rám aj okno. Ma takú béžovú farbu na ktorú potom dobre chytá lazúra od adleru Pullex Top lasur. Je to prplačka, hlavne s výbrusom starého náteru. Ak vám môžem poradiť, tak nabudúce by som si vzal aj tú škrabku s kladivkovou hlavou a odstranovač starých náterov o ktorom hovoríte v tej diskusnej relácii. S dodaním som velice spokojný, všetko prišlo bezpečne zabalené a rýchlo. Na druhý deň som to mal doma. Zobraziť komentár Skryť komentár

Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke ADLER

Spoločnosť ADLER, oddaná duchu zakladateľa spoločnosti Johanna Berghofa, je dodnes rodinným podnikom.
Nosnými značkami v segmente ochrany dreva sú Adler Pullex, Adler Legno a Adler Lignovit.
S pobočkami a predajnými partnermi po celej Európe je značka Adler pevne ukotvená na európskom trhu.
Produkujú, vyrábajú, skúmajú a vyvíjajú v sídle firmy v meste Schwaz v Tirolsku a to od roku 1934.
Kladú dôraz na inovácie, povedomie o kvalite, služby a udržateľnosť, ktoré sú hlavnými prvkami ich úspechu.
Ako popredný rakúsky výrobca farieb a lakov nesie zodpovednosť za zdravie a spokojnosť zamestnancov, za životné prostredie, klímu, ale i za spokojnosť zákazníkov.
O udržateľnosti iba nehovoria - touto zodpovednosťou žijú - deň za dňom a celým srdcom.
Viac sa o spoločnosti Adler môžete dozvedieť z videa:

Produkty Adler sme sa rozhodli podporiť aj my v efarby.sk pretože ich vnímame ako vysokokvalitné.
Zákazníkovi tým dodávame pridanú hodnotu vo forme životnosti.
Efarby v spolupráci s Jurajom Šokom Tabačkom natočili vtipné scénky, ktoré Vám priblížia produkty Adler.
Ak sa chcete dozvedieť viac pikošiek zo zákulisia natáčania, prečítajte si náš článok alebo si pozrite všetky videá, ktoré sme so Šokom natočili.

Všetky varianty produktu (4) Adler Pullex Renovier Grund - polokrycí renovačný základný náter na zvetralý drevodom či okná

17,86 € - 172,60 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
750 ml beige - béžová 0,75 L AD0008 750 ml beige - béžová
AD0008
skladom 17,86 € skladom 17,86 €
+
-
2,5 l beige - béžová 2,5 L AD0009 2,5 l beige - béžová
AD0009
skladom 50,72 € skladom 50,72 €
+
-
5 l beige - béžová 5 L AD0010 5 l beige - béžová
AD0010
1-2 dni 98,59 € 1-2 dni 98,59 €
+
-
10 l beige - béžová 10 L AD0011 10 l beige - béžová
AD0011
1-2 dni 172,60 € 1-2 dni 172,60 €
+
-