Adler Lignovit Plus - vodouriediteľná tenkovrstvová lazúra s ochranou voči plesniam a modraniu
Adler Lignovit Plus - vodouriediteľná tenkovrstvová lazúra s ochranou voči plesniam a modraniu

Značka: ADLER

214,81 €s DPH

179,01 €bez DPH

Adler Lignovit Plus - vodouriediteľná tenkovrstvová lazúra s ochranou voči plesniam a modraniu
Zatvoriť

Adler Lignovit Plus - vodouriediteľná tenkovrstvová lazúra s ochranou voči plesniam a modraniu

Značka: ADLER

Kód produktu: VAR-AD0170

Adler Lignovit Plus - vodouriediteľná tenkovrstvová lazúra s ochranou voči plesniam a modraniu

Vodouriediteľná, nelepivá, tenkovrstvá lazúra pre priemyselné i remeselné použitie. Vhodná je najmä pre ihličnaté dreviny. Má veľmi dobrú spracovateľnosť s odolnosťou voči poveternosti. Výdatnosť: cca 10-12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (9)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

214,81 €s DPH

179,01 €bez DPH

na objednávku

Na predajni v Žiline v stredu, 01.06.2022
U vás vo štvrtok, 02.06.2022

+
-

Popis produktu

Vodouriediteľná, nelepivá, tenkovrstvá lazúra pre priemyselné i remeselné použitie.
Vhodná je najmä pre ihličnaté dreviny.
Má veľmi dobrú spracovateľnosť s odolnosťou voči poveternosti. 
Povrchová úprava vďaka účinným biocídom chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami.

Vhodná pre rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri ako napr. drevostavby, drevené obklady, striešky, profilové dosky, okenice, balkóny a pod. 

Výdatnosť: 

- cca 10-12 m2/L

Riedenie: 

- vodou (maximálne 5%)

Príprava podkladu 

Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, bez deliacich substancií ako vosk, živica, silikón a pod. 
Musí byť zbavený prachu z dreva.
Vlhkosť dreva by nemala prekročiť 15%. 

Pre optimálnu trvanlivosť odporúčame hladké povrchy vybrúsiť zrnitosťou 80-120 v smere drevných vlákien, dôkladne očistiť a odstrániť prach z brúsenia. 
Ostré hrany zaoblite a vystupujúce látky ako napr. živice odstráňte. 

Aplikácia 

V prípade potreby v exteriéri na ochranu pred zamodraním, napadnutím drevokaznými hubami a hmyzom impregnujte podklad s Lignovit Primo. 
Po dôkladnom uschnutí základného náteru aplikujte prvú vrstvu lazúry s časom schnutia cca 3-4 hodiny. 
Následne vykonajte hladké medzibrúsenie so zrnitosťou 220-240 a prach z brúsenia odstráňte. 
Aplikujte finálnu vrstvu lazúry. 

Náter je preschnutý po cca 12 hodinách. 

Čistenie náradia 

Náradie očistite po skončení prác vodou. 

Nevybrali ste si odtieň z priloženej vzorkovnice? Zavolajte nám 041/2028892 a na požiadavku Vám namiešame akýkoľvek odtieň lazúry či oleja na drevo priamo pre Vás.

Kontaktujte nás a vyžiadajte si technika na konzultáciu z oblasti farieb na svoju drevostavbu.Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)
- Výstražné slovo pozor
- Piktogramy
GHS07Výstražné upozornenia

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
- Bezpečnostné upozornenia
P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P501 Zneškodnite obsah, nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
- Ďalšie informácie o nebezpečnosti
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
- Označenie pre nebezpečné zložky Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidyl) sebacate and methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate, 1,2-benzoizothiazol-3(2H)-on, zmes týchto látok 5-chlór-2-metyl2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3- ón
(3:1), Deriváty benzotriazolu (zmesi), 2,4,7,9-
tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, 3-jód-2-propinylbutylkarbamát
2.3 Iná nebezpečnosť

Uchovávajte mimo dosahu detí a neodvádzajte do kanalizácie. Zvyšky riadne zlikvidujte (spoločnosť zaoberajúca
sa zberom problémových látok, likvidáciou). Prázdne nádoby sa musia dodávať do recyklačného systému. Pri
spracovaní produktu sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.


... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke ADLER

Spoločnosť ADLER, oddaná duchu zakladateľa spoločnosti Johanna Berghofa, je dodnes rodinným podnikom. Nosnými značkami v segmente ochrany dreva sú Adler Pullex, Adler Legno a Adler Lignovit. S pobočkami a predajnými partnermi po celej Európe je značka Adler pevne ukotvená na európskom trhu. Produkujú, vyrábajú, skúmajú a vyvíjajú v sídle firmy v meste Schwaz v Tirolsku a to od roku 1934. Kladú dôraz na inovácie, povedomie o kvalite, služby a udržateľnosť, ktoré sú hlavnými prvkami ich úspechu. Ako popredný rakúsky výrobca farieb a lakov nesie zodpovednosť za zdravie a spokojnosť zamestnancov, za životné prostredie, klímu, ale i za spokojnosť zákazníkov. O udržateľnosti iba nehovoria - touto zodpovednosťou žijú - deň za dňom a celým srdcom. Viac sa o spoločnosti Adler môžete dozvedieť z videa:

Produkty Adler sme sa rozhodli podporiť aj my v efarby.sk pretože ich vnímame ako vysokokvalitné. Zákazníkovi tým dodávame pridanú hodnotu vo forme životnosti. efarby v spolupráci s Jurajom Šokom Tabačkom natočili vtipné scénky, ktoré Vám priblížia produkty Adler. Ak sa chcete dozvedieť viac pikošiek zo zákulisia natáčania, prečítajte si náš článok alebo si pozrite všetky videá, ktoré sme so Šokom natočili.

Všetky varianty produktu (18) Adler Lignovit Plus - vodouriediteľná tenkovrstvová lazúra s ochranou voči plesniam a modraniu

51,00 € - 214,81 €
Farba Názov Kód Dostupnosť Cena s DPH
4 l lignovit plus eiche - dub AD0172 4 l lignovit plus eiche - dub
AD0172
na objednávku 51,00 € na objednávku 51,00 €
+
-
18 l lignovit plus eiche - dub AD0173 18 l lignovit plus eiche - dub
AD0173
na objednávku 214,81 € na objednávku 214,81 €
+
-
4 l lignovit plus lärche - smrekovec AD0174 4 l lignovit plus lärche - smrekovec
AD0174
na objednávku 51,00 € na objednávku 51,00 €
+
-
18 l lignovit plus lärche - smrekovec AD0175 18 l lignovit plus lärche - smrekovec
AD0175
na objednávku 214,81 € na objednávku 214,81 €
+
-
4 l lignovit plus kiefer - borovica AD0176 4 l lignovit plus kiefer - borovica
AD0176
na objednávku 51,00 € na objednávku 51,00 €
+
-
18 l lignovit plus kiefer - borovica AD0177 18 l lignovit plus kiefer - borovica
AD0177
na objednávku 214,81 € na objednávku 214,81 €
+
-
4 l lignovit plus - orech AD0186 4 l lignovit plus - orech
AD0186
na objednávku 51,00 € na objednávku 51,00 €
+
-
18 l lignovit plus - orech AD0187 18 l lignovit plus - orech
AD0187
na objednávku 214,81 € na objednávku 214,81 €
+
-
4 l lignovit plus - palisander AD0188 4 l lignovit plus - palisander
AD0188
na objednávku 51,00 € na objednávku 51,00 €
+
-
18 l lignovit plus - palisander AD0189 18 l lignovit plus - palisander
AD0189
na objednávku 214,81 € na objednávku 214,81 €
+
-