Adler Lignovit Platin - vodouriediteľná lazúra s platinovým efektom do exteriéru
Adler Lignovit Platin - vodouriediteľná lazúra s platinovým efektom do exteriéru

Značka: ADLER

431,02 €s DPH

359,18 €bez DPH

Adler Lignovit Platin - vodouriediteľná lazúra s platinovým efektom do exteriéru
Zatvoriť

Adler Lignovit Platin - vodouriediteľná lazúra s platinovým efektom do exteriéru

Sample icon Vzorkovník

Značka: ADLER

Kód produktu: VAR-AD0200

Adler Lignovit Platin - vodouriediteľná lazúra s platinovým efektom do exteriéru

Tenkovrstvá metalická lazúra na drevo, ktorá pomocou špeciálnych pigmentov umožňuje tvorbu efektných metalických trblietavých efektov v exteriéri. Odoláva poveternosti s vynikajúcou trvanlivosťou vďaka odrážaniu UV žiarenia. Výdatnosť: cca 10-14 m2/L.

Zobraziť viac
farba (8)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

431,02 €s DPH

359,18 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Tenkovrstvá metalická lazúra na drevo, ktorá pomocou špeciálnych pigmentov umožňuje tvorbu efektných metalických trblietavých efektov v exteriéri. Odoláva poveternosti s vynikajúcou trvanlivosťou vďaka odrážaniu UV žiarenia.
Povrchová úprava vďaka obsahu biocídov chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami. 

Výdatnosť: 

hobľované/brúsené drevo - cca 12-14 m2/L 
hrubo pílené drevo - cca 10-12 m2/L 

Riedenie: 

- produkt je pripravená na spracovanie 

Príprava podkladu 

Podklad musí byť čistý, suchý, nosný a bez deliacich substancií ako živica, vosk, mastnota a iné. 
Drevný prach po brúsení musí byť odstránený. 
Vlhkosť dreva by nemala prekročiť 15%. 

pre optimálnu životnosť je vhodné hladké povrchy prebrúsiť zrnitosťou 80 v smere drevných vlákien, dôkladne očistiť a vystúpené látky ako napr. živica odstrániť. 
Ostré hrany zaoblite.

Aplikácia 

V prípade potreby ochrany pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami a hmyzom impregnujte základ pomocou Lignovit Primo. 
Po dostatočnom uschnutí základu aplikujte prvú vrstvu lazúry s časom schnutia aspoň 3-4 hodiny. 
Následne dochádza k medzibrúseniu. 
Odstráňte prach po brúsení a aplikujte poslednú vrstvu náteru. 

Náter je úplne preschnutý po cca 2 hodinách. 

Čistenie náradia 

Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou, aby nedošlo k zaschnutiu farby na aplikačných pomôckach. 

POZOR!

Odtiene na vzorkovnici sú len orientačné, pretože je potrebné vopred použiť farebný základný náter, odporúčame Lignovit Lasur v 1 vrstve a následne Lignovit Platin v 1 vrstve.
Použitie farebného základu ovplyvní konečný vzhľad a odtieň.

Ako si vytvoriť efektnú bezúdržbovú drevenú fasádu? Dočítate sa v našom bloguKlasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)
- Výstražné slovo pozor
- Piktogramy
GHS07Výstražné upozornenia

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
- Bezpečnostné upozornenia
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.
- Označenie pre nebezpečné zložky zmes týchto látok 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3- ón (3:1), Deriváty
benzotriazolu (zmesi), 1,2-benzoizothiazol3(2H)-on, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol,
3-jód-2-propinylbutylkarbamát
2.3 Iná nebezpečnosť

Uchovávajte mimo dosahu detí a neodvádzajte do kanalizácie. Zvyšky riadne zlikvidujte (spoločnosť zaoberajúca
sa zberom problémových látok, likvidáciou). Prázdne nádoby sa musia dodávať do recyklačného systému. Pri
spracovaní produktu sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.
... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke ADLER

Spoločnosť ADLER, oddaná duchu zakladateľa spoločnosti Johanna Berghofa, je dodnes rodinným podnikom.
Nosnými značkami v segmente ochrany dreva sú Adler Pullex, Adler Legno a Adler Lignovit.
S pobočkami a predajnými partnermi po celej Európe je značka Adler pevne ukotvená na európskom trhu.
Produkujú, vyrábajú, skúmajú a vyvíjajú v sídle firmy v meste Schwaz v Tirolsku a to od roku 1934.
Kladú dôraz na inovácie, povedomie o kvalite, služby a udržateľnosť, ktoré sú hlavnými prvkami ich úspechu.
Ako popredný rakúsky výrobca farieb a lakov nesie zodpovednosť za zdravie a spokojnosť zamestnancov, za životné prostredie, klímu, ale i za spokojnosť zákazníkov.
O udržateľnosti iba nehovoria - touto zodpovednosťou žijú - deň za dňom a celým srdcom.
Viac sa o spoločnosti Adler môžete dozvedieť z videa:

Produkty Adler sme sa rozhodli podporiť aj my v efarby.sk pretože ich vnímame ako vysokokvalitné.
Zákazníkovi tým dodávame pridanú hodnotu vo forme životnosti.
Efarby v spolupráci s Jurajom Šokom Tabačkom natočili vtipné scénky, ktoré Vám priblížia produkty Adler.
Ak sa chcete dozvedieť viac pikošiek zo zákulisia natáčania, prečítajte si náš článok alebo si pozrite všetky videá, ktoré sme so Šokom natočili.

Všetky varianty produktu (16) Adler Lignovit Platin - vodouriediteľná lazúra s platinovým efektom do exteriéru

101,75 € - 431,02 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
4 l quarzgrau 4 L AD0202 4 l quarzgrau
AD0202
1-2 dni 101,75 € 1-2 dni 101,75 €
+
-
18 l quarzgrau 18 L AD0203 18 l quarzgrau
AD0203
1-2 dni 431,02 € 1-2 dni 431,02 €
+
-
4 l achat grau 4 L AD0204 4 l achat grau
AD0204
1-2 dni 101,75 € 1-2 dni 101,75 €
+
-
18 l achat grau 18 L AD0205 18 l achat grau
AD0205
1-2 dni 431,02 € 1-2 dni 431,02 €
+
-
4 l onyxschwarz 4 L AD0206 4 l onyxschwarz
AD0206
1-2 dni 101,75 € 1-2 dni 101,75 €
+
-
18 l onyxschwarz 18 L AD0207 18 l onyxschwarz
AD0207
1-2 dni 431,02 € 1-2 dni 431,02 €
+
-
4 l rubinrot 4 L AD0208 4 l rubinrot
AD0208
1-2 dni 101,75 € 1-2 dni 101,75 €
+
-
18 l rubinrot 18 L AD0209 18 l rubinrot
AD0209
1-2 dni 431,02 € 1-2 dni 431,02 €
+
-
4 l karneolrot 4 L AD0210 4 l karneolrot
AD0210
1-2 dni 101,75 € 1-2 dni 101,75 €
+
-
18 l karneolrot 18 L AD0211 18 l karneolrot
AD0211
1-2 dni 431,02 € 1-2 dni 431,02 €
+
-