Adler Legno-Zirbenöl - prírodný limbový olej s prirodzenou limbovou vôňou
Adler Legno-Zirbenöl - prírodný limbový olej s prirodzenou limbovou vôňou

Značka: ADLER

Otázky & odpovede (2)

37,79 €s DPH

31,49 €bez DPH

Adler Legno-Zirbenöl - prírodný limbový olej s prirodzenou limbovou vôňou
Zatvoriť

Adler Legno-Zirbenöl - prírodný limbový olej s prirodzenou limbovou vôňou

Sample icon Vzorkovník

Značka: ADLER

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-AD0218

Adler Legno-Zirbenöl - prírodný limbový olej s prirodzenou limbovou vôňou

Rýchloschnúci olej s prirodzenou limbovou vôňou pre nábytok v interiéri i pre použitie v remesle. Veľmi dobre preniká do dreva s odolnosťou voči vode a zvýraznením jeho textúry. Výdatnosť: cca 15-30 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

37,79 €s DPH

31,49 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Rýchloschnúci olej s prirodzenou limbovou vôňou pre nábytok v interiéri i pre použitie v remesle.
Veľmi dobre preniká do dreva s odolnosťou voči vode a zvýrazňuje textúru dreva.
Špeciálne pripravený pre použitie na limbové drevo. 
Produkt je vytvorený na báze obnoviteľných surovín a prírodného, čistého limbového oleja. 
Môže byť použitý i pre ošetrenie ihličnatých a listnatých drevín. 

Výdatnosť: 

- cca 15-30 m2/L

Riedenie: 

- produkt je pripravený na spracovanie 

Príprava podkladu 

Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, bez mastnoty, vosku a drevného prachu. 
Vlhkosť dreva pri ihličnatých drevinách by nemala byť viac ako 15%. 
Vlhkosť dreva pri listnatých drevinách by nemala byť viac ako 12%. 

Podklad odstupňovane prebrúste až po zrnitosť 180-24. 

Aplikácia 

Olej odporúčame naniesť v dvoch vrstvách. 
Na pripravený podklad naneste prvú vrstvu s časom schnutia cca 4 hodiny. 
Po dôkladnom uschnutí urobte ľahké medzibrúsenie zrnitosťou 280-360 a odstráňte brúsny prach. 
Následne aplikujte druhú vrstvu oleja. 

Čistenie náradia 

Náradie očistite pomocou Legno-Reiniger.Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na zdravie ľudí a na životné
prostredie
Produkt je horľavý a môže byť zapálený z potenciálnych zdrojov vznietenia.
2.2 Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)
- Výstražné slovo pozor
- Piktogramy
GHS02Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
- Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P240 Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
P242 Používajte neiskriace prístroje.
P243 Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.
Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501 Zneškodnite obsah, nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
- Ďalšie informácie o nebezpečnosti
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH208 Obsahuje terpentínový olej, pin-2(3)-ene, dipentén, Pin-2(10)-ene. Môže vyvolať alergickú
reakciu.
2.3 Iná nebezpečnosť
U handry, ktorá je napustená oxidačne vysychavými produktmi, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia! Napustené handry nechajte vyschnúť rozložené. Prechovávanie je potrebné v uzatvorených kovových nádobách poprípade pod vodou. . Uchovávajte mimo dosahu detí a neodvádzajte do kanalizácie. Zvyšky riadne zlikvidujte (spoločnosť zaoberajúca sa zberom problémových látok, likvidáciou). Prázdne nádoby sa musia dodávať do recyklačného systému. Pri spracovaní produktu sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Denisa
Dobrý deň, potrebovala by som natrieť drevo. Vedeli by sme mi poradiť niečo vhodné? Ďakujem amozrejme. Sú to drevené nohy na stoličkách , ktoré sú určené do jedálne, do interiéru.

Pýtal sa Denisa, 19. august 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
26. august 2021

Dobrý deň. Daný olej je prioritne určený na ošetrenie limbového dreva, no je použiteľný aj na bežné listnaté a ihličnaté drevo. Prípadne je možné použiť aj voskový olej https://www.efarby.sk/voskovy-olej-balakryl-interierovy-olej-na-drevo-podlaha-nabytok-steny

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: ADLER

O značke ADLER

Spoločnosť ADLER, oddaná duchu zakladateľa spoločnosti Johanna Berghofa, je dodnes rodinným podnikom.
Nosnými značkami v segmente ochrany dreva sú Adler Pullex, Adler Legno a Adler Lignovit.
S pobočkami a predajnými partnermi po celej Európe je značka Adler pevne ukotvená na európskom trhu.
Produkujú, vyrábajú, skúmajú a vyvíjajú v sídle firmy v meste Schwaz v Tirolsku a to od roku 1934.
Kladú dôraz na inovácie, povedomie o kvalite, služby a udržateľnosť, ktoré sú hlavnými prvkami ich úspechu.
Ako popredný rakúsky výrobca farieb a lakov nesie zodpovednosť za zdravie a spokojnosť zamestnancov, za životné prostredie, klímu, ale i za spokojnosť zákazníkov.
O udržateľnosti iba nehovoria - touto zodpovednosťou žijú - deň za dňom a celým srdcom.
Viac sa o spoločnosti Adler môžete dozvedieť z videa:

Produkty Adler sme sa rozhodli podporiť aj my v efarby.sk pretože ich vnímame ako vysokokvalitné.
Zákazníkovi tým dodávame pridanú hodnotu vo forme životnosti.
Efarby v spolupráci s Jurajom Šokom Tabačkom natočili vtipné scénky, ktoré Vám priblížia produkty Adler.
Ak sa chcete dozvedieť viac pikošiek zo zákulisia natáčania, prečítajte si náš článok alebo si pozrite všetky videá, ktoré sme so Šokom natočili.

Všetky varianty produktu (1) Adler Legno-Zirbenöl - prírodný limbový olej s prirodzenou limbovou vôňou

37,79 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
750 ml farblos - bezfarebný 0,75 L AD0218 750 ml farblos - bezfarebný
AD0218
1-2 dni 37,79 € 1-2 dni 37,79 €
+
-