COLOR COMPANY - Adhézny mostík
COLOR COMPANY - Adhézny mostík

Značka: COLOR COMPANY

COLOR COMPANY - Adhézny mostík
Zatvoriť

COLOR COMPANY - Adhézny mostík

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLOR COMPANY

Kód produktu: VAR-K006258

COLOR COMPANY - Adhézny mostík

Adhézny mostík je špeciálny náter určený na zvýšenie priľnavosti pre nenasiakavé a málo nasiakavé stavebné materiály v interiéri aj exteriéri. Vďaka obsahu kremičitého piesku a špeciálnych disperzií vytvára hrubý drsný povrch. Spotreba: 0,2 kg/m2.

Zobraziť viac
balenie (2)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Adhézny mostík je špeciálny náter určený na zvýšenie priľnavosti pre nenasiakavé a málo nasiakavé stavebné materiály v interiéri aj exteriéri.
Takými podkladmi sú keramická dlažba, prírodný kameň, terazzo, umakart, OSB dosky a pod.
Vďaka obsahu kremičitého piesku a špeciálnych disperzií vytvára hrubý drsný povrch. 
Vytvára vrstvu s vysokou priľnavosťou pre následné lepenie dlažieb a obkladov.

Spotreba: 

- 5 m2/kg

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred aplikáciou adhézneho mostíka súdržný, čistý a suchý.
Nové omietky musia byť vyzreté.

Aplikácia

Adhézny mostík pred aplikáciou dôkladne premiešajte - je pripravený priamo na použitie a neriedi sa.
Aplikujte štetcom alebo valčekom v jednej vrstve.
Pre dodržanie konzistencie je nutné, aby ste adhézny mostík premiešavali aj počas aplikácie.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou, aby nedošlo k zaschnutiu materiálu na pracovnom náradí.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Prvky označovania

-

Doplňujúce informácie

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.
VOC SR: VR kat.A/h): 30 g/l. Obsahuje max. 30 g/l VOC.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: COLOR COMPANY

O značke COLOR COMPANY

COLOR Company vznikla v roku 1999 ako nezávislá slovenská spoločnosť.
Venuje výrobe náterových látok na drevo, murivo, ale aj výrobe hydroizolácii, biocídnych prípravkov, protipožiarnych prostriedkov a mnoho ďalších výrobkov stavebnej chémie.
Má vlastné výrobné, skladové a administratívne priestory v areály ZVS v Dubnici nad Váhom.
Za viac ako 20 rokov pôsobenia na trhu uviedli na trh niekoľko desiatok vlastných produktov.
Majú vlastný vývoj produktov, ale taktiež spolupracujú s európskymi, či svetovými lídrami v oblasti stavebnej chémie.
Je to slovenská rodinná firma a vďaka tomu sa vie rýchlo prispôsobiť požiadavkám zákazníka a rýchlo meniacim sa situáciám na trhu.
Záleží im na kvalite surovín, ľudskom prístupe, princípoch fér obchodu a dobrých podmienok pre našich zamestnancov.

Všetky varianty produktu (2) COLOR COMPANY - Adhézny mostík

8,53 € - 24,69 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 kg 1 kg K006258 1 kg
K006258
skladom 8,53 € skladom 8,53 €
+
-
3 kg 3 kg K006259 3 kg
K006259
skladom 24,69 € skladom 24,69 €
+
-