ACRYLCOLOR - Akrylátová fasádna farba (zákazkové miešanie)
ACRYLCOLOR - Akrylátová fasádna farba (zákazkové miešanie)

Značka: JUB

71,23 €s DPH

59,36 €bez DPH

ACRYLCOLOR - Akrylátová fasádna farba (zákazkové miešanie)
Zatvoriť

ACRYLCOLOR - Akrylátová fasádna farba (zákazkové miešanie)

Sample icon Vzorkovník

Značka: JUB

Kód produktu: VAR-JB00103

ACRYLCOLOR - Akrylátová fasádna farba (zákazkové miešanie)

Akrylátová fasádna farba vhodná hlavne na dekoratívnu ochranu pevných, hladkých resp. jemne drsných fasádnych povrchov. Vyznačuje sa veľkou vodoodpudivosťou a dobrou krycou schopnosťou. Výdatnosť: 0,18-0,21 L/m2.

Zobraziť viac
farba (333)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

71,23 €s DPH

59,36 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Akrylátová fasádna farba vhodná hlavne na dekoratívnu ochranu pevných, hladkých resp. jemne drsných fasádnych povrchov.
Vyznačuje sa veľkou vodoodpudivosťou a dobrou krycou schopnosťou.
Farebný film na výbornú prídržnosť k podkladu a je odolný voči pôsobeniu dymových spalín, UV lúčov a iných atmosférických vplyvov - preto je Acrylcolor vhodný do akýchkoľvek klimatických podmienok a aj na veľmi zaťažené fasádne plochy.
Vhodný je na skarbonizované (staršie ako jeden rok) klasické vápennocementové omietky, aspoň 1 mesiac staré neomietnuté betónové fasádne povrchy, vláknocementové a iné podobné fasádne dosky, tehlové fasády a pod.

Výdatnosť:

- 0,18-0,21 L/m2 (pre dvojnásobný náter)

Riedenie:

- vodou (maximálne 10% vody)

- Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý bez slabo prídržných častíc, prachu, zbytkov olejov, mastnoty a iného znečistenia.
Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.
Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne jeden mesiac.
Pri obnovovacom nátere z podkladu celoplošne odstráňte všetky staré alebo slabo prídržné a vo vode rýchlo rozmáčavé nátery.

Základný náter je povinný pred prvým ako aj pri obnovovacom natieraní.
Odporúčame vodou zriedený Jukol Primer (1:1), vodou zriedený Silicone Primer (1:1) alebo vodou zriedenú Akril Emulziu (1:1).

Aplikácia

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.
Ak je to potrebné, pridajte maximálne 10% vody na konzistenciu vhodnú pre zvolený spôsob nanášania.
Farbu nanášajte v dvoch (výnimočne v troch) vrstvách valčekom, štetcom alebo striekaním.
Časový odstup medzi jednotlivými nátermi je cca 4 hodín.

Odolnosť čerstvo premaľovaných plôch pred poškodením vplyvom dažďa je pri normálnych podmienkach dosiahnutá najneskôr po 24 hodinách.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác dôkladne očistite vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.
Výstražné piktogramy: odpadá
Výstražné slovo: odpadá

Výstražné upozornenia

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Ďalšie údaje:

EUH208 Obsahuje oktilinón (ISO), Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2Hizotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým, 1,2-benzizotiazol3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.
Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB Nepoužiteľný
PBT: Nepoužiteľný
vPvB: Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

2 hodnotenia

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(2 hodnotenia)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
2 hodnotenia
Oliver H.

16. august 2021

  • kvalitná fasádna farba za dobrú cenu
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Jan Vadovsky

8. jún 2015

O značke JUB

JUB je medzinárodná spoločnosť, ktorá má v súčasnosti niekoľko dcérskych spoločností a pôsobí na viac ako 20-tich trhoch v Európe aj mimo nej.
Zároveň má dva svoje veľké výrobe závody pre produkciu farieb, omietok, penetrácií alebo hydroizolácii.
Medzi najobľúbenejšie produkty na trhu patrí známy Jupol Classic, Jupol Weiss alebo Jupol Gold.

Všetky varianty produktu (998) ACRYLCOLOR - Akrylátová fasádna farba (zákazkové miešanie)

10,75 € - 181,44 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 0,75 L
0,75 L JB00103 biela 0,75 L
JB00103
skladom 10,75 € skladom 10,75 €
+
-
biela 5 L
5 L JB00104 biela 5 L
JB00104
skladom 55,10 € skladom 55,10 €
+
-
biela 15 L
15 L JB00105 biela 15 L
JB00105
skladom 159,94 € skladom 159,94 €
+
-
Success 15 (010C) 0,75 L
0,75 L JB06683 Success 15 (010C) 0,75 L
JB06683
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Success 45 (020C) 0,75 L
0,75 L JB06684 Success 45 (020C) 0,75 L
JB06684
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Success 75 (030C) 0,75 L 0,75 L JB06685 Success 75 (030C) 0,75 L
JB06685
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Success 105 (040C) 0,75 L
0,75 L JB06686 Success 105 (040C) 0,75 L
JB06686
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Success 135 (050C) 0,75 L
0,75 L JB06687 Success 135 (050C) 0,75 L
JB06687
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Family 15 (060C) 0,75 L
0,75 L JB06688 Family 15 (060C) 0,75 L
JB06688
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Family 45 (070C) 0,75 L
0,75 L JB06689 Family 45 (070C) 0,75 L
JB06689
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Family 75 (080C) 0,75 L
0,75 L JB06690 Family 75 (080C) 0,75 L
JB06690
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Family 105 (090C) 0,75 L
0,75 L JB06691 Family 105 (090C) 0,75 L
JB06691
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Family 135 (100C) 0,75 L
0,75 L JB06692 Family 135 (100C) 0,75 L
JB06692
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Family 165 (110C) 0,75 L
0,75 L JB06693 Family 165 (110C) 0,75 L
JB06693
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Family 195 (120C) 0,75 L
0,75 L JB06694 Family 195 (120C) 0,75 L
JB06694
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Family 225 (130C) 0,75 L
0,75 L JB06695 Family 225 (130C) 0,75 L
JB06695
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Family 255 (140C) 0,75 L
0,75 L JB06696 Family 255 (140C) 0,75 L
JB06696
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Family 285 (150C) 0,75 L
0,75 L JB06697 Family 285 (150C) 0,75 L
JB06697
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Family 315 (160C) 0,75 L
0,75 L JB06698 Family 315 (160C) 0,75 L
JB06698
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Faith 15 (170C) 0,75 L
0,75 L JB06699 Faith 15 (170C) 0,75 L
JB06699
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Faith 45 (180C) 0,75 L
0,75 L JB06700 Faith 45 (180C) 0,75 L
JB06700
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Faith 75 (190C) 0,75 L
0,75 L JB06701 Faith 75 (190C) 0,75 L
JB06701
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Faith 105 (200C) 0,75 L
0,75 L JB06702 Faith 105 (200C) 0,75 L
JB06702
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Faith 135 (210C) 0,75 L
0,75 L JB06703 Faith 135 (210C) 0,75 L
JB06703
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Faith 165 (220C) 0,75 L
0,75 L JB06704 Faith 165 (220C) 0,75 L
JB06704
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 15 (230C) 0,75 L
0,75 L JB06705 Beauty 15 (230C) 0,75 L
JB06705
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 45 (240C) 0,75 L
0,75 L JB06706 Beauty 45 (240C) 0,75 L
JB06706
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 75 (250C) 0,75 L
0,75 L JB06707 Beauty 75 (250C) 0,75 L
JB06707
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 105 (260C) 0,75 L
0,75 L JB06708 Beauty 105 (260C) 0,75 L
JB06708
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 135 (270C) 0,75 L
0,75 L JB06709 Beauty 135 (270C) 0,75 L
JB06709
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 165 (280C) 0,75 L
0,75 L JB06710 Beauty 165 (280C) 0,75 L
JB06710
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 195 (290C) 0,75 L
0,75 L JB06711 Beauty 195 (290C) 0,75 L
JB06711
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 225 (300C) 0,75 L
0,75 L JB06712 Beauty 225 (300C) 0,75 L
JB06712
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 255 (310C) 0,75 L
0,75 L JB06713 Beauty 255 (310C) 0,75 L
JB06713
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 285 (320C) 0,75 L
0,75 L JB06714 Beauty 285 (320C) 0,75 L
JB06714
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 315 (330C) 0,75 L
0,75 L JB06715 Beauty 315 (330C) 0,75 L
JB06715
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 345 (340C) 0,75 L
0,75 L JB06716 Beauty 345 (340C) 0,75 L
JB06716
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 375 (350C) 0,75 L
0,75 L JB06717 Beauty 375 (350C) 0,75 L
JB06717
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 405 (360C) 0,75 L
0,75 L JB06718 Beauty 405 (360C) 0,75 L
JB06718
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 435 (370C) 0,75 L
0,75 L JB06719 Beauty 435 (370C) 0,75 L
JB06719
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 465 (380C) 0,75 L
0,75 L JB06720 Beauty 465 (380C) 0,75 L
JB06720
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Love 15 (385C) 0,75 L
0,75 L JB06721 Love 15 (385C) 0,75 L
JB06721
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Love 45 (390C) 0,75 L
0,75 L JB06722 Love 45 (390C) 0,75 L
JB06722
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Love 75 (400C) 0,75 L
0,75 L JB06723 Love 75 (400C) 0,75 L
JB06723
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Love 105 (410C) 0,75 L
0,75 L JB06724 Love 105 (410C) 0,75 L
JB06724
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Love 135 (420C) 0,75 L
0,75 L JB06725 Love 135 (420C) 0,75 L
JB06725
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Love 165 (430C) 0,75 L
0,75 L JB06726 Love 165 (430C) 0,75 L
JB06726
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Wisdom 15 (440C) 0,75 L
0,75 L JB06727 Wisdom 15 (440C) 0,75 L
JB06727
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Wisdom 45 (450C) 0,75 L
0,75 L JB06728 Wisdom 45 (450C) 0,75 L
JB06728
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Wisdom 75 (460C) 0,75 L
0,75 L JB06729 Wisdom 75 (460C) 0,75 L
JB06729
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Wisdom 105 (470C) 0,75 L
0,75 L JB06730 Wisdom 105 (470C) 0,75 L
JB06730
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Wisdom 135 (480C) 0,75 L
0,75 L JB06731 Wisdom 135 (480C) 0,75 L
JB06731
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Wisdom 165 (490C) 0,75 L
0,75 L JB06732 Wisdom 165 (490C) 0,75 L
JB06732
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Freedom 15 (500C) 0,75 L
0,75 L JB06733 Freedom 15 (500C) 0,75 L
JB06733
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Freedom 45 (510C) 0,75 L
0,75 L JB06734 Freedom 45 (510C) 0,75 L
JB06734
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Freedom 75 (520C) 0,75 L
0,75 L JB06735 Freedom 75 (520C) 0,75 L
JB06735
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Freedom 105 (530C) 0,75 L
0,75 L JB06736 Freedom 105 (530C) 0,75 L
JB06736
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Freedom 135 (540C) 0,75 L
0,75 L JB06737 Freedom 135 (540C) 0,75 L
JB06737
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Freedom 165 (550C) 0,75 L
0,75 L JB06738 Freedom 165 (550C) 0,75 L
JB06738
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Freedom 220 (560C) 0,75 L
0,75 L JB06739 Freedom 220 (560C) 0,75 L
JB06739
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Freedom 250 (570C) 0,75 L
0,75 L JB06740 Freedom 250 (570C) 0,75 L
JB06740
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Freedom 280 (580C) 0,75 L
0,75 L JB06741 Freedom 280 (580C) 0,75 L
JB06741
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Freedom 310 (590C) 0,75 L 0,75 L JB06742 Freedom 310 (590C) 0,75 L
JB06742
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Vitality 15 (600C) 0,75 L
0,75 L JB06743 Vitality 15 (600C) 0,75 L
JB06743
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Vitality 45 (610C) 0,75 L
0,75 L JB06744 Vitality 45 (610C) 0,75 L
JB06744
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Vitality 75 (620C) 0,75 L
0,75 L JB06745 Vitality 75 (620C) 0,75 L
JB06745
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Vitality 105 (630C) 0,75 L
0,75 L JB06746 Vitality 105 (630C) 0,75 L
JB06746
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Vitality 135 (640C) 0,75 L
0,75 L JB06747 Vitality 135 (640C) 0,75 L
JB06747
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Vitality 190 (650C) 0,75 L
0,75 L JB06748 Vitality 190 (650C) 0,75 L
JB06748
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Vitality 220 (660C) 0,75 L 0,75 L JB06749 Vitality 220 (660C) 0,75 L
JB06749
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Vitality 250 (670C) 0,75 L
0,75 L JB06750 Vitality 250 (670C) 0,75 L
JB06750
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Vitality 280 (680C) 0,75 L
0,75 L JB06751 Vitality 280 (680C) 0,75 L
JB06751
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Vitality 310 (690C) 0,75 L
0,75 L JB06752 Vitality 310 (690C) 0,75 L
JB06752
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Joy 15 (700C) 0,75 L
0,75 L JB06753 Joy 15 (700C) 0,75 L
JB06753
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Joy 45 (710C) 0,75 L
0,75 L JB06754 Joy 45 (710C) 0,75 L
JB06754
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Joy 75 (720C) 0,75 L
0,75 L JB06755 Joy 75 (720C) 0,75 L
JB06755
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Joy 105 (730C) 0,75 L
0,75 L JB06756 Joy 105 (730C) 0,75 L
JB06756
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Joy 135 (740C) 0,75 L
0,75 L JB06757 Joy 135 (740C) 0,75 L
JB06757
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Joy 165 (750C) 0,75 L
0,75 L JB06758 Joy 165 (750C) 0,75 L
JB06758
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Joy 195 (760C) 0,75 L
0,75 L JB06759 Joy 195 (760C) 0,75 L
JB06759
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Joy 225 (770C) 0,75 L
0,75 L JB06760 Joy 225 (770C) 0,75 L
JB06760
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Passion 15 (780C) 0,75 L
0,75 L JB06761 Passion 15 (780C) 0,75 L
JB06761
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Passion 45 (790C) 0,75 L
0,75 L JB06762 Passion 45 (790C) 0,75 L
JB06762
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Passion 100 (800C) 0,75 L 0,75 L JB06763 Passion 100 (800C) 0,75 L
JB06763
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Passion 130 (810C) 0,75 L
0,75 L JB06764 Passion 130 (810C) 0,75 L
JB06764
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Passion 160 (820C) 0,75 L
0,75 L JB06765 Passion 160 (820C) 0,75 L
JB06765
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Success 20 (010D) 0,75 L
0,75 L JB06766 Success 20 (010D) 0,75 L
JB06766
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Success 50 (020D) 0,75 L
0,75 L JB06767 Success 50 (020D) 0,75 L
JB06767
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Success 80 (030D) 0,75 L
0,75 L JB06768 Success 80 (030D) 0,75 L
JB06768
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Success 110 (040D) 0,75 L
0,75 L JB06769 Success 110 (040D) 0,75 L
JB06769
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Success 140 (050D) 0,75 L
0,75 L JB06770 Success 140 (050D) 0,75 L
JB06770
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Family 20 (060D) 0,75 L
0,75 L JB06771 Family 20 (060D) 0,75 L
JB06771
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Family 50 (070D) 0,75 L 0,75 L JB06772 Family 50 (070D) 0,75 L
JB06772
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Family 80 (080D) 0,75 L
0,75 L JB06773 Family 80 (080D) 0,75 L
JB06773
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Family 110 (090D) 0,75 L
0,75 L JB06774 Family 110 (090D) 0,75 L
JB06774
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Family 140 (100D) 0,75 L
0,75 L JB06775 Family 140 (100D) 0,75 L
JB06775
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Family 170 (110D) 0,75 L
0,75 L JB06776 Family 170 (110D) 0,75 L
JB06776
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Family 200 (120D) 0,75 L
0,75 L JB06777 Family 200 (120D) 0,75 L
JB06777
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Family 230 (130D) 0,75 L
0,75 L JB06778 Family 230 (130D) 0,75 L
JB06778
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Family 260 (140D) 0,75 L 0,75 L JB06779 Family 260 (140D) 0,75 L
JB06779
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Family 290 (150D) 0,75 L
0,75 L JB06780 Family 290 (150D) 0,75 L
JB06780
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Family 320 (160D) 0,75 L
0,75 L JB06781 Family 320 (160D) 0,75 L
JB06781
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Faith 20 (170D) 0,75 L
0,75 L JB06782 Faith 20 (170D) 0,75 L
JB06782
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Faith 50 (180D) 0,75 L
0,75 L JB06783 Faith 50 (180D) 0,75 L
JB06783
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Faith 80 (190D) 0,75 L
0,75 L JB06784 Faith 80 (190D) 0,75 L
JB06784
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Faith 110 (200D) 0,75 L
0,75 L JB06785 Faith 110 (200D) 0,75 L
JB06785
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Faith 140 (210D) 0,75 L
0,75 L JB06786 Faith 140 (210D) 0,75 L
JB06786
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Faith 170 (220D) 0,75 L
0,75 L JB06787 Faith 170 (220D) 0,75 L
JB06787
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 20 (230D) 0,75 L
0,75 L JB06788 Beauty 20 (230D) 0,75 L
JB06788
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 50 (240D) 0,75 L
0,75 L JB06789 Beauty 50 (240D) 0,75 L
JB06789
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 80 (250D) 0,75 L
0,75 L JB06790 Beauty 80 (250D) 0,75 L
JB06790
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 110 (260D) 0,75 L
0,75 L JB06791 Beauty 110 (260D) 0,75 L
JB06791
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 140 (270D) 0,75 L
0,75 L JB06792 Beauty 140 (270D) 0,75 L
JB06792
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 170 (280D) 0,75 L
0,75 L JB06793 Beauty 170 (280D) 0,75 L
JB06793
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 200 (290D) 0,75 L
0,75 L JB06794 Beauty 200 (290D) 0,75 L
JB06794
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 230 (300D) 0,75 L
0,75 L JB06795 Beauty 230 (300D) 0,75 L
JB06795
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 260 (310D) 0,75 L
0,75 L JB06796 Beauty 260 (310D) 0,75 L
JB06796
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 290 (320D) 0,75 L
0,75 L JB06797 Beauty 290 (320D) 0,75 L
JB06797
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 320 (330D) 0,75 L
0,75 L JB06798 Beauty 320 (330D) 0,75 L
JB06798
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 350 (340D) 0,75 L
0,75 L JB06799 Beauty 350 (340D) 0,75 L
JB06799
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 380 (350D) 0,75 L
0,75 L JB06800 Beauty 380 (350D) 0,75 L
JB06800
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 410 (360D) 0,75 L
0,75 L JB06801 Beauty 410 (360D) 0,75 L
JB06801
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 440 (370D) 0,75 L
0,75 L JB06802 Beauty 440 (370D) 0,75 L
JB06802
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Beauty 470 (380D) 0,75 L
0,75 L JB06803 Beauty 470 (380D) 0,75 L
JB06803
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Love 20 (385D) 0,75 L
0,75 L JB06804 Love 20 (385D) 0,75 L
JB06804
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Love 50 (390D) 0,75 L
0,75 L JB06805 Love 50 (390D) 0,75 L
JB06805
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Love 80 (400D) 0,75 L
0,75 L JB06806 Love 80 (400D) 0,75 L
JB06806
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Love 110 (410D) 0,75 L
0,75 L JB06807 Love 110 (410D) 0,75 L
JB06807
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Love 140 (420D) 0,75 L
0,75 L JB06808 Love 140 (420D) 0,75 L
JB06808
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Love 170 (430D) 0,75 L
0,75 L JB06809 Love 170 (430D) 0,75 L
JB06809
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Wisdom 20 (440D) 0,75 L
0,75 L JB06810 Wisdom 20 (440D) 0,75 L
JB06810
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Wisdom 50 (450D) 0,75 L
0,75 L JB06811 Wisdom 50 (450D) 0,75 L
JB06811
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Wisdom 80 (460D) 0,75 L
0,75 L JB06812 Wisdom 80 (460D) 0,75 L
JB06812
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Wisdom 110 (470D) 0,75 L 0,75 L JB06813 Wisdom 110 (470D) 0,75 L
JB06813
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Wisdom 140 (480D) 0,75 L
0,75 L JB06814 Wisdom 140 (480D) 0,75 L
JB06814
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
wisdom 170 (490D) 0,75 L
0,75 L JB06815 wisdom 170 (490D) 0,75 L
JB06815
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Freedom 20 (500D) 0,75 L
0,75 L JB06816 Freedom 20 (500D) 0,75 L
JB06816
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Freedom 50 (510D) 0,75 L
0,75 L JB06817 Freedom 50 (510D) 0,75 L
JB06817
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Freedom 80 (520D) 0,75 L
0,75 L JB06818 Freedom 80 (520D) 0,75 L
JB06818
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Freedom 110 (530D) 0,75 L
0,75 L JB06819 Freedom 110 (530D) 0,75 L
JB06819
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Freedom 140 (540D) 0,75 L
0,75 L JB06820 Freedom 140 (540D) 0,75 L
JB06820
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Freedom 170 (550D) 0,75 L
0,75 L JB06821 Freedom 170 (550D) 0,75 L
JB06821
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Freedom 225 (560D) 0,75 L
0,75 L JB06822 Freedom 225 (560D) 0,75 L
JB06822
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Freedom 255 (570D) 0,75 L 0,75 L JB06823 Freedom 255 (570D) 0,75 L
JB06823
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Freedom 285 (580D) 0,75 L
0,75 L JB06824 Freedom 285 (580D) 0,75 L
JB06824
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Freedom 315 (590D) 0,75 L
0,75 L JB06825 Freedom 315 (590D) 0,75 L
JB06825
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Vitality 20 (600D) 0,75 L
0,75 L JB06826 Vitality 20 (600D) 0,75 L
JB06826
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Vitality 50 (610D) 0,75 L
0,75 L JB06827 Vitality 50 (610D) 0,75 L
JB06827
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Vitality 80 (620D) 0,75 L
0,75 L JB06828 Vitality 80 (620D) 0,75 L
JB06828
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Vitality 110 (630D) 0,75 L
0,75 L JB06829 Vitality 110 (630D) 0,75 L
JB06829
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Vitality 140 (640D) 0,75 L
0,75 L JB06830 Vitality 140 (640D) 0,75 L
JB06830
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Vitality 195 (650D) 0,75 L
0,75 L JB06831 Vitality 195 (650D) 0,75 L
JB06831
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Vitality 225 (660D) 0,75 L
0,75 L JB06832 Vitality 225 (660D) 0,75 L
JB06832
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Vitality 255 (670D) 0,75 L
0,75 L JB06833 Vitality 255 (670D) 0,75 L
JB06833
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Vitality 285 (680D) 0,75 L
0,75 L JB06834 Vitality 285 (680D) 0,75 L
JB06834
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Vitality 315 (690D) 0,75 L
0,75 L JB06835 Vitality 315 (690D) 0,75 L
JB06835
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Joy 20 (700D) 0,75 L 0,75 L JB06836 Joy 20 (700D) 0,75 L
JB06836
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Joy 50 (710D) 0,75 L
0,75 L JB06837 Joy 50 (710D) 0,75 L
JB06837
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Joy 80 (720D) 0,75 L
0,75 L JB06838 Joy 80 (720D) 0,75 L
JB06838
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Joy 110 (730D) 0,75 L
0,75 L JB06839 Joy 110 (730D) 0,75 L
JB06839
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Joy 140 (740D) 0,75 L
0,75 L JB06840 Joy 140 (740D) 0,75 L
JB06840
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Joy 170 (750D) 0,75 L
0,75 L JB06841 Joy 170 (750D) 0,75 L
JB06841
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Joy 200 (760D) 0,75 L
0,75 L JB06842 Joy 200 (760D) 0,75 L
JB06842
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Joy 230 (770D) 0,75 L
0,75 L JB06843 Joy 230 (770D) 0,75 L
JB06843
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Passion 20 (780D) 0,75 L
0,75 L JB06844 Passion 20 (780D) 0,75 L
JB06844
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Passion 50 (790D) 0,75 L
0,75 L JB06845 Passion 50 (790D) 0,75 L
JB06845
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Passion 105 (800D) 0,75 L
0,75 L JB06846 Passion 105 (800D) 0,75 L
JB06846
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Passion 135 (810D) 0,75 L
0,75 L JB06847 Passion 135 (810D) 0,75 L
JB06847
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Passion 165 (820D) 0,75 L
0,75 L JB06848 Passion 165 (820D) 0,75 L
JB06848
skladom 17,47 € skladom 17,47 €
+
-
Success 25 (010E) 0,75 L
0,75 L JB06849 Success 25 (010E) 0,75 L
JB06849
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Success 55 (020E) 0,75 L
0,75 L JB06850 Success 55 (020E) 0,75 L
JB06850
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Success 85 (030E) 0,75 L
0,75 L JB06851 Success 85 (030E) 0,75 L
JB06851
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Success 115 (040E) 0,75 L
0,75 L JB06852 Success 115 (040E) 0,75 L
JB06852
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Success 145 (050E) 0,75 L
0,75 L JB06853 Success 145 (050E) 0,75 L
JB06853
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Family 25 (060E) 0,75 L
0,75 L JB06854 Family 25 (060E) 0,75 L
JB06854
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Family 55 (070E) 0,75 L
0,75 L JB06855 Family 55 (070E) 0,75 L
JB06855
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Family 85 (080E) 0,75 L
0,75 L JB06856 Family 85 (080E) 0,75 L
JB06856
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Family 115 (090E) 0,75 L
0,75 L JB06857 Family 115 (090E) 0,75 L
JB06857
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Family 145 (100E) 0,75 L
0,75 L JB06858 Family 145 (100E) 0,75 L
JB06858
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Family 175 (110E) 0,75 L
0,75 L JB06859 Family 175 (110E) 0,75 L
JB06859
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Family 205 (120E) 0,75 L
0,75 L JB06860 Family 205 (120E) 0,75 L
JB06860
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Family 235 (130E) 0,75 L
0,75 L JB06861 Family 235 (130E) 0,75 L
JB06861
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Family 265 (140E) 0,75 L
0,75 L JB06862 Family 265 (140E) 0,75 L
JB06862
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Family 295 (150E) 0,75 L
0,75 L JB06863 Family 295 (150E) 0,75 L
JB06863
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Family 325 (160E) 0,75 L
0,75 L JB06864 Family 325 (160E) 0,75 L
JB06864
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Faith 25 (170E) 0,75 L
0,75 L JB06865 Faith 25 (170E) 0,75 L
JB06865
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Faith 55 (180E) 0,75 L
0,75 L JB06866 Faith 55 (180E) 0,75 L
JB06866
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Faith 85 (190E) 0,75 L
0,75 L JB06867 Faith 85 (190E) 0,75 L
JB06867
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Faith 115 (200E) 0,75 L
0,75 L JB06868 Faith 115 (200E) 0,75 L
JB06868
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Faith 145 (210E) 0,75 L
0,75 L JB06869 Faith 145 (210E) 0,75 L
JB06869
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Faith 175 (220E) 0,75 L
0,75 L JB06870 Faith 175 (220E) 0,75 L
JB06870
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Beauty 25 (230E) 0,75 L
0,75 L JB06871 Beauty 25 (230E) 0,75 L
JB06871
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Beauty 55 (240E) 0,75 L
0,75 L JB06872 Beauty 55 (240E) 0,75 L
JB06872
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Beauty 85 (250E) 0,75 L
0,75 L JB06873 Beauty 85 (250E) 0,75 L
JB06873
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Beauty 115 (260E) 0,75 L
0,75 L JB06874 Beauty 115 (260E) 0,75 L
JB06874
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Beauty 145 (270E) 0,75 L
0,75 L JB06875 Beauty 145 (270E) 0,75 L
JB06875
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Beauty 175 (280E) 0,75 L
0,75 L JB06876 Beauty 175 (280E) 0,75 L
JB06876
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Beauty 205 (290E) 0,75 L
0,75 L JB06877 Beauty 205 (290E) 0,75 L
JB06877
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Beauty 235 (300E) 0,75 L
0,75 L JB06878 Beauty 235 (300E) 0,75 L
JB06878
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Beauty 265 (310E) 0,75 L
0,75 L JB06879 Beauty 265 (310E) 0,75 L
JB06879
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Beauty 295 (320E) 0,75 L
0,75 L JB06880 Beauty 295 (320E) 0,75 L
JB06880
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Beauty 325 (330E) 0,75 L
0,75 L JB06881 Beauty 325 (330E) 0,75 L
JB06881
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Beauty 355 (340E) 0,75 L
0,75 L JB06882 Beauty 355 (340E) 0,75 L
JB06882
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Beauty 385 (350E) 0,75 L
0,75 L JB06883 Beauty 385 (350E) 0,75 L
JB06883
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Beauty 415 (360E) 0,75 L 0,75 L JB06884 Beauty 415 (360E) 0,75 L
JB06884
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Beauty 445 (370E) 0,75 L
0,75 L JB06885 Beauty 445 (370E) 0,75 L
JB06885
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Beauty 475 (380E) 0,75 L
0,75 L JB06886 Beauty 475 (380E) 0,75 L
JB06886
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Love 25 (385E) 0,75 L
0,75 L JB06887 Love 25 (385E) 0,75 L
JB06887
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Love 55 (390E) 0,75 L
0,75 L JB06888 Love 55 (390E) 0,75 L
JB06888
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Love 85 (400E) 0,75 L
0,75 L JB06889 Love 85 (400E) 0,75 L
JB06889
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Love 115 (410E) 0,75 L 0,75 L JB06890 Love 115 (410E) 0,75 L
JB06890
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Love 145 (420E) 0,75 L
0,75 L JB06891 Love 145 (420E) 0,75 L
JB06891
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Love 175 (430E) 0,75 L
0,75 L JB06892 Love 175 (430E) 0,75 L
JB06892
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Wisdom 25 (440E) 0,75 L
0,75 L JB06893 Wisdom 25 (440E) 0,75 L
JB06893
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Wisdom 55 (450E) 0,75 L
0,75 L JB06894 Wisdom 55 (450E) 0,75 L
JB06894
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Wisdom 85 (460E) 0,75 L
0,75 L JB06895 Wisdom 85 (460E) 0,75 L
JB06895
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Wisdom 115 (470E) 0,75 L
0,75 L JB06896 Wisdom 115 (470E) 0,75 L
JB06896
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Wisdom 145 (480E) 0,75 L
0,75 L JB06897 Wisdom 145 (480E) 0,75 L
JB06897
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Wisdom 175 (490E) 0,75 L
0,75 L JB06898 Wisdom 175 (490E) 0,75 L
JB06898
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Freedom 25 (500E) 0,75 L
0,75 L JB06899 Freedom 25 (500E) 0,75 L
JB06899
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Freedom 55 (510E) 0,75 L
0,75 L JB06900 Freedom 55 (510E) 0,75 L
JB06900
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Freedom 85 (520E) 0,75 L
0,75 L JB06901 Freedom 85 (520E) 0,75 L
JB06901
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Freedom 115 (530E) 0,75 L
0,75 L JB06902 Freedom 115 (530E) 0,75 L
JB06902
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Freedom 145 (540E) 0,75 L
0,75 L JB06903 Freedom 145 (540E) 0,75 L
JB06903
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Freedom 175 (550E) 0,75 L
0,75 L JB06904 Freedom 175 (550E) 0,75 L
JB06904
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Freedom 230 (560E) 0,75 L
0,75 L JB06905 Freedom 230 (560E) 0,75 L
JB06905
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Freedom 260 (570E) 0,75 L
0,75 L JB06906 Freedom 260 (570E) 0,75 L
JB06906
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Freedom 290 (580E) 0,75 L
0,75 L JB06907 Freedom 290 (580E) 0,75 L
JB06907
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Freedom 320 (590E) 0,75 L
0,75 L JB06908 Freedom 320 (590E) 0,75 L
JB06908
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Vitality 25 (600E) 0,75 L
0,75 L JB06909 Vitality 25 (600E) 0,75 L
JB06909
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Vitality 55 (610E) 0,75 L
0,75 L JB06910 Vitality 55 (610E) 0,75 L
JB06910
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Vitality 85 (620E) 0,75 L
0,75 L JB06911 Vitality 85 (620E) 0,75 L
JB06911
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Vitality 115 (630E) 0,75 L 0,75 L JB06912 Vitality 115 (630E) 0,75 L
JB06912
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Vitality 145 (640E) 0,75 L
0,75 L JB06913 Vitality 145 (640E) 0,75 L
JB06913
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Vitality 200 (650E) 0,75 L
0,75 L JB06914 Vitality 200 (650E) 0,75 L
JB06914
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Vitality 230 (660E) 0,75 L
0,75 L JB06915 Vitality 230 (660E) 0,75 L
JB06915
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Vitality 260 (670E) 0,75 L
0,75 L JB06916 Vitality 260 (670E) 0,75 L
JB06916
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Vitality 290 (680E) 0,75 L
0,75 L JB06917 Vitality 290 (680E) 0,75 L
JB06917
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Vitality 320 (690E) 0,75 L
0,75 L JB06918 Vitality 320 (690E) 0,75 L
JB06918
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Joy 25 (700E) 0,75 L
0,75 L JB06919 Joy 25 (700E) 0,75 L
JB06919
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Joy 55 (710E) 0,75 L
0,75 L JB06920 Joy 55 (710E) 0,75 L
JB06920
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Joy 85 (720E) 0,75 L
0,75 L JB06921 Joy 85 (720E) 0,75 L
JB06921
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Joy 115 (730E) 0,75 L
0,75 L JB06922 Joy 115 (730E) 0,75 L
JB06922
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Joy 145 (740E) 0,75 L
0,75 L JB06923 Joy 145 (740E) 0,75 L
JB06923
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Joy 175 (750E) 0,75 L
0,75 L JB06924 Joy 175 (750E) 0,75 L
JB06924
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Joy 205 (760E) 0,75 L
0,75 L JB06925 Joy 205 (760E) 0,75 L
JB06925
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Joy 235 (770E) 0,75 L
0,75 L JB06926 Joy 235 (770E) 0,75 L
JB06926
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Passion 25 (780E) 0,75 L
0,75 L JB06927 Passion 25 (780E) 0,75 L
JB06927
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Passion 55 (790E) 0,75 L
0,75 L JB06928 Passion 55 (790E) 0,75 L
JB06928
skladom 12,77 € skladom 12,77 €
+
-
Passion 110 (800E) 0,75 L
0,75 L JB