ACRYLCOLOR - Akrylátová fasádna farba (zákazkové miešanie)
ACRYLCOLOR - Akrylátová fasádna farba (zákazkové miešanie)

Značka: JUB

64,11 €s DPH

53,43 €bez DPH

71,23 €
  • Ušetríte 10%
ACRYLCOLOR - Akrylátová fasádna farba (zákazkové miešanie)
Zatvoriť

ACRYLCOLOR - Akrylátová fasádna farba (zákazkové miešanie)

Sample icon Vzorkovník

Značka: JUB

Kód produktu: VAR-JB00103

ACRYLCOLOR - Akrylátová fasádna farba (zákazkové miešanie)

Akrylátová fasádna farba vhodná hlavne na dekoratívnu ochranu pevných, hladkých resp. jemne drsných fasádnych povrchov. Vyznačuje sa veľkou vodoodpudivosťou a dobrou krycou schopnosťou. Výdatnosť: 0,18-0,21 L/m2.

Zobraziť viac
farba (333)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

64,11 €s DPH

53,43 €bez DPH

71,23 €
  • Ušetríte 10%

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás v pondelok

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Akrylátová fasádna farba vhodná hlavne na dekoratívnu ochranu pevných, hladkých resp. jemne drsných fasádnych povrchov.
Vyznačuje sa veľkou vodoodpudivosťou a dobrou krycou schopnosťou.
Farebný film na výbornú prídržnosť k podkladu a je odolný voči pôsobeniu dymových spalín, UV lúčov a iných atmosférických vplyvov - preto je Acrylcolor vhodný do akýchkoľvek klimatických podmienok a aj na veľmi zaťažené fasádne plochy.
Vhodný je na skarbonizované (staršie ako jeden rok) klasické vápennocementové omietky, aspoň 1 mesiac staré neomietnuté betónové fasádne povrchy, vláknocementové a iné podobné fasádne dosky, tehlové fasády a pod.

Výdatnosť:

- 0,18-0,21 L/m2 (pre dvojnásobný náter)

Riedenie:

- vodou (maximálne 10% vody)

- Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý bez slabo prídržných častíc, prachu, zbytkov olejov, mastnoty a iného znečistenia.
Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.
Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne jeden mesiac.
Pri obnovovacom nátere z podkladu celoplošne odstráňte všetky staré alebo slabo prídržné a vo vode rýchlo rozmáčavé nátery.

Základný náter je povinný pred prvým ako aj pri obnovovacom natieraní.
Odporúčame vodou zriedený Jukol Primer (1:1), vodou zriedený Silicone Primer (1:1) alebo vodou zriedenú Akril Emulziu (1:1).

Aplikácia

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.
Ak je to potrebné, pridajte maximálne 10% vody na konzistenciu vhodnú pre zvolený spôsob nanášania.
Farbu nanášajte v dvoch (výnimočne v troch) vrstvách valčekom, štetcom alebo striekaním.
Časový odstup medzi jednotlivými nátermi je cca 4 hodín.

Odolnosť čerstvo premaľovaných plôch pred poškodením vplyvom dažďa je pri normálnych podmienkach dosiahnutá najneskôr po 24 hodinách.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác dôkladne očistite vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.
Výstražné piktogramy: odpadá
Výstražné slovo: odpadá

Výstražné upozornenia

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Ďalšie údaje:

EUH208 Obsahuje oktilinón (ISO), Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2Hizotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým, 1,2-benzizotiazol3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.
Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB Nepoužiteľný
PBT: Nepoužiteľný
vPvB: Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

2 hodnotenia

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(2 hodnotenia)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
2 hodnotenia
Jan Vadovsky

8. jún 2015

Oliver H.

16. august 2021

  • kvalitná fasádna farba za dobrú cenu
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke JUB

JUB je medzinárodná spoločnosť, ktorá má v súčasnosti niekoľko dcérskych spoločností a pôsobí na viac ako 20-tich trhoch v Európe aj mimo nej.
Zároveň má dva svoje veľké výrobe závody pre produkciu farieb, omietok, penetrácií alebo hydroizolácii.
Medzi najobľúbenejšie produkty na trhu patrí známy Jupol Classic, Jupol Weiss alebo Jupol Gold.

Všetky varianty produktu (998) ACRYLCOLOR - Akrylátová fasádna farba (zákazkové miešanie)

9,68 € - 163,30 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 0,75 L
0,75 L JB00103 biela 0,75 L
JB00103
skladom 10,75 € 9,68 € skladom 10,75 € 9,68 €
+
-
biela 5 L
5 L JB00104 biela 5 L
JB00104
skladom 55,10 € 49,59 € skladom 55,10 € 49,59 €
+
-
biela 15 L
15 L JB00105 biela 15 L
JB00105
skladom 159,94 € 143,95 € skladom 159,94 € 143,95 €
+
-
Success 15 (010C) 0,75 L
0,75 L JB06683 Success 15 (010C) 0,75 L
JB06683
skladom 17,47 € 15,72 € skladom 17,47 € 15,72 €
+
-
Success 45 (020C) 0,75 L
0,75 L JB06684 Success 45 (020C) 0,75 L
JB06684
skladom 17,47 € 15,72 € skladom 17,47 € 15,72 €
+
-
Success 75 (030C) 0,75 L 0,75 L JB06685 Success 75 (030C) 0,75 L
JB06685
skladom 17,47 € 15,72 € skladom 17,47 € 15,72 €
+
-
Success 105 (040C) 0,75 L
0,75 L JB06686 Success 105 (040C) 0,75 L
JB06686
skladom 17,47 € 15,72 € skladom 17,47 € 15,72 €
+
-
Success 135 (050C) 0,75 L
0,75 L JB06687 Success 135 (050C) 0,75 L
JB06687
skladom 17,47 € 15,72 € skladom 17,47 € 15,72 €
+
-
Family 15 (060C) 0,75 L
0,75 L JB06688 Family 15 (060C) 0,75 L
JB06688
skladom 17,47 € 15,72 € skladom 17,47 € 15,72 €
+
-
Family 45 (070C) 0,75 L
0,75 L JB06689 Family 45 (070C) 0,75 L
JB06689
skladom 17,47 € 15,72 € skladom 17,47 € 15,72 €
+
-